Dua «SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ» (26)

Günay Hoca

كُنْ فَيَكُونُ
Yönetici
Site Sahibi
Danışman Hoca
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
13 May 2018
Mesajlar
630
Konum
Akhisar
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
manevi gelişim
Bu İşlemin Zamanı
salı
Bu İşlemin Tütsüleri
kust
Bu İşlemi Tecrübe Eden
genel
Bu İşlemin Kaynağı
esma i idrisiye
SÜBHANEKE LÂİLAHE İLLÂ ENTE YA RABBE KÜLLİ ŞEYİN VE VARİSEHÜ» (26)
Esmai İlâhiyyeden bir ismi şerifde «Ya Rabb» dır Yani (Ey terbiye eden).
Manâsı:
Ortağı ve benzeri olmayan ey sübhan Allah! Bütün noksanlık dan ve acizlik den münezzehsin. Şânı-na
layık olan kemal sıfatlarınla mevsuf ve hakkıyla mâbud olan ancak Cenâb-ı İzzetindir. Hevai nefsimle
İkameti ubudiyetten firar etmiş, zulmeti beşeriyet ile zayıf, naçar, zelili serkerdan (hakir ve serseri) ve
bime-cal (güçsüz, takatsiz) kaldım. Ey Âlemlerin Rabbi! Elimden tutanım Sensin. Nice yüz bin âlemi var
eyle-din. Celâl sıfatına mazhar olanları kahr, celâl ve azametinle terbiye eden Sensin. Cemâl sıfatına
mazhar olanları umum lütuf, rahmet ve inayetinle terbiye eden. (26)
Esmai îdrisiyenin birinci ismi olan bu isim üç kaynak eserde 'Sübhanckc lâilahe illâ ente Ya Rabbe külli
şeyin ve va-risühü» diye geçiyor. Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Hazretlerinin Mecmuatül Ahzab isimli
eserinde ise yukarıdaki isme «Ve Razikahu ve Râhimehu» ilavesi de vardır.
Sensin. Hicabı zulmaniyetden (karanlık perdelerden) aciz, naçiz kalbimi halâs edip envan lûtufu
hakkaniyetine mazhar eden ve Rahmet nazarına nazar ettiren Sensin.
Ya Rabbi!
Bütün âlemler mahv ve yok olmağa mahkûm. Sen ise bakisin.
Havass ve Esrarı:
Bütün ekâbir (büyükler, ileri gelenler) bu esmaya rağbet etmişlerdir.
Her kim bu ismi okusa insanların çoğu ona muti olurlar. Şek ve şüphe yoktur.
Her kim bu İsmi vird edinip devamlı ve çok okusa gönlü hidayet nuruyla nurlanır. Her muradı ve maksudu
yerine gelir.
Eğer bir kimsenin ekâbir katında bir dileği, haceti olsa; onun huzuruna varıp önce 17 kere ona karşı
okumalıdır. Allah Teâlâ onun muhabbetini elinde olmayarak gönlünde peyda eder. Okuyanın ne muradı
varsa hasıl olur.
Eğer bir kimse bir mahbubu (güzeli) sevse; o da ona cefalar etse; bu şerefli ismi karşısında 17 kere okusa
muradı hasıl olur.
Eğer bir kimsenin dünyalık sebeplerden bir haceti olsa; Pazar gününün birinci saati güneşe ta-âllukdur. Bu
saatte yani Pazar günü güneş doğarken niyet edip 124 kez okusa muradı hasıl olur.
Eğer bir gönül haceti olsa sevdiği kimse yüz vermese Pazar günü gusül edip 121 defa bir yenir taam
üzerine okuyup ona yedirse hemen onun hayaline düşer. Seksiz ve şüphesiz ona muti olur ve onsuz karan
kalmaz. Mücerrebdir (27).
Cenâb-ı Şeyhül Ekber Muhyiddin Arabi (K.S.) Hazretleri buyurdu ki:
Bu ismin iki çeşit hassa'sı vardır.
• Birincisi: Bir kimse günde 70 kere bu şerefli ismi zikir etse de ekâbirden bir dilek ve haceti olsa husule
gelir ve o kimse mahbub'ül kulub (Kalplerin sevgilisi) olur.
• İkincisi: Bir kimse halvetde (tenha yerde yalnız başına) günde 7000 kere olmak üzere 40 gün bu ismin
zikrine devam etse Cenâb-ı Hakkın vahdaniyet sırrına âşinâ olur. Hikmet kaynakları açılıp İlâhî bilgiden
nasibini alır.
• Bütün yaratılmışlardan selâmet bulur. Onlardan ona hiç bir zarar erişmez ve bütün maksuduna kavuşur.
Fakat bu halvet tertibinin Mürşid-i Kamil eliyle olması şarttır. Zira Yunus Aleyhisselâmın Balığın
karnında 40 gün bu şekilde zikre devam etmesi; Halvet makamında zikirdir ki; o zaman cinsinden mürşid
yoktu. Ama bizzat Cenab-ı Hakk o halvette terbiye etti. Kıssasından malûmdur (28).
• Ekâbir katına varıp karşısında 7 defa okuyup üstlerine üfürseler; o ekâbirin muhabbeti o kimseye düşer,
gönlü sever.
• Her kim bu şerefli ismi (duayı) çok okusa; müşkül nesneler açılır. Şek şüphe gönülden gider.
• Bir kimsenin bir kimseden dünyalık haceti olsa; Pazar günü güneş doğarken haceti için niyet edip 24 kez
bu şerefli ismi (duayı) okusa o haceti yerine gelir, seksiz şüphesiz.
• Bir kimsenin sevdiği ram olmasa, o kimse önce gusül etsin. Temiz elbise giysin ve bir yenir nesne
üzerine 120 defa bu ismi şerifi okuyup-üfürüp yedirsin. Haliyle muti olur (29).
Günü Salı
Gecesi: Salı
Ulvi Meleği: Gatlaile
Süfli Meleği: Gıhdadlşin
Buhuru: Kust (30).
 
ÖNEMLİ UYARI

HAVAS İLMİ HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ DEĞİLSENİZ, Bu İşlemleri kendinize veya başkaları üzerinde uygulamamanızı, YAPMAMANIZI tavsiye eder, Bu işlemleri yapıp yapmamak tamamen şahısların kendi İNSİYATİFİNDEDİR. Yapacağınız herhangi bir yanlış işlem ve uygulama durumunuzda SİTEMİZİN SORUMLULUK ALMADIĞINI bildirir. Ayrıca sitemizde konuların BİLGİLENDİRME AMAÇLI konular ve paylaşımlar olduğunu hatırlatır. Anlayışınız için TEŞŞEKKÜR ederiz.

Site Ekibimizden Profesyonel Anlamda Destek Almak isterseniz +90 850 840 05 71 Numaralı iletişim hattımızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Ekli dosyalar

KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.