Önemli Erbaini İdrisiyye 9. İsim ve Havasları

Hukar-07

Abukan
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
426
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
Erbaini İdrisiyye 9. İsim havassı
Bu İşlemin Zamanı
Uygulama içinde bahsedilen zamanlar
Bu İşlemin Tütsüleri
Konu içinde tütsüler varsa onlar
Bu İşlemi Tecrübe Eden
Yok
Bu İşlemin Kaynağı
Cübbeli Ahmed Hoca - Erbaini İdrisiyye Risalesi
يَا صَمَدُ مِنْ غَيْرِ شَبِيهٍ فَلَا شَيْئٍ كَمِثْلِهِ، يَا صَمَدُ

"Yâ Samedü min ğayri şebîhin felâ şey'in kemislihî, yâ Samed!"

"Ey Kendisinin hiçbir benzeri bulunmayan, herkes Kendisine muhtaç olup, Kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan ve hiçbir şey Kendisine benzemeyen! Ya Samed!"

BU İSM-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI

1. Her kim zina, livata (eşcinsellik) ve içki gibi kötü işlere mübtela olup tevbe etmek ister de perşembe gününden başlayarak üç gün oruç tutup, bu günler içerisinde haram ve şüpheli yiyeceklerden, yağlı yiyeceklerden, et yemekten ve tüm hayvani gıdalardan sakınarak her gün bu ism-i şerifi, perşembe günü imsaktan sonraki ilk saatte, cuma günü imsaktan sonraki beşinci saatte, cumartesi günü imsaktan sonraki ikinci saatte, bu saatleri kollayamayan ise her hangi bir saatte bin (1000) kere zikrederse Allâh-u Te'âlâ onu hidayet edip, doğru yola kavuşturur. Böylece in şâ Allâh haramlardan sakınan takva sahibi birisi olur, günahlardan nefret eder.

Allâh-u Te'âlâ lütf-u keremiyle ona nasuh tevbesi nasib eder ve onu şeriata muhalif olan her türlü fiilden muhafaza eder.

2. Zahiri ve batını hallerini düzeltmek isteyen kişi bu ism-i şerifi zikretmeye devam ederse bu isteği gerçekleşir ve tam bir kabul görür. Bu ism-i şerife devam eden kişinin halleri ne kadar bozuk olsa da Allâh-u Te'âlâ onları yoluna koyar.

3. Eşinin veya çocuklarının fuhuşla alakalı günahlara bulaşacağından endişe eden kişi bu ism-i şerifi (safrandan elde edilen) kırmızı bir mürekkeple ceylan derisine yazıp bir şey içine koyarak onun üstüne takar. Artık o kişiye hiçbir kimse fuhş bir niyetle yaklaşamaz, buna teşebbüs eden kişi helak olur.

4. Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifi Yûşâ (Aleyhisselâm)a indirmiş ve bu ism-i şerifin bereketiyle onun kavmini ıslah etmiş ve hükümlerini onlar üzerinde geçerli kılmıştır.

5. Kendisi hakkında açlıktan endişe eden bir kişi bu ism-i şerifi zikrederse Allâh-u Te'âlâ onu ya maddi yiyeceklerle ya da batını (manevi) gıdalarla doyurur.

Allâh-u Te'âlâ dilediğini yapar ve istediğine hükmeder, O'nun hükmünü bozacak kimse yoktur ve O, hesabı çabuk görendir.

6. Bu ism-i şerif kemali bir isim olduğundan kendisine devam edeni Allâh-u Te'âlâ bütün sözlerinde ve hallerinde kemale erdirir. Artık bütün işlerinde herkes ona yönelir. Zira Allâh-u Te'âlâ'nın sıfatlarından olan Samed "Bütün isteklerde kastedilen Zat" demektir.

7. Her hangi bir maksadına ulaşmak isteyen kişi bu ism-i şerifi dokuz bin (9000) kere okuduğunda muradına nail olur.

8. Karı-koca arasında husumet vaki olup biri diğerini sevmez olsa ve bunun da sebebi bilinmez olsa bu ism-i şerif porselen bir fincan üzerine (misk ve safran ile) yazılıp, yazıldıktan sonra bir menba (kaynak) suyuyla bozulup bu su o karı-kocaya içirilecek olsa biiznillâh-i Te'âlâ aralarında ülfet ve muhabbet vaki olur.

9. Her kim bu ism-i şerifi misk ve safranla bir ceylan derisi üzerine yazıp, sonra o yazıyı suyla bozup, hasım (düşman) olan iki kişiye içirirse aralarındaki muhalefet ve husumet kaybolur.

10. Bu ism-i şerifi her gün bin (1000) kere zikreden kişinin Allâh-u Te'âlâ günahlarını sevaplara tebdil eder ve günahlara karşı ona ikrah (nefret ve soğukluk) verir.

11. Her kim bu ism-i şerifi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bir kağıda yazıp cuma gününün imsaktan sonraki ilk saatinde bu kağıdı suya koyarak o yazıyı suyla bozarsa, sonra da o suyu iki hasma içirirse Allâh-u Te'âlâ o iki kişi arasına sevgi ilka eder.

12. Bir kadın bu ism-i şerifi yazıp veya yazdırıp kocasının her hangi bir şey içtiği kasenin içine koyar da kocası ondan içerse, artık eşi o kadını çok sevmeye başlar ve ondan ayrılığa tahammül edemez hale gelir.

13. Bu ism-i şerifin duasına devam eden kişi şeriat adabıyla müeddeb biri olup, farz namazların, sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini vermezse, işte bu kişi gerçekten bu ism-i şerif ile dua etmeye müstahak olur.

Bu durumda olan kişi bu ism-i şerifi yirmi yedi gün boyunca her gün dokuz bin (9000) kere okursa, onun bütün sözleri ve işleri Allâh-u Te'âlâ'yı razı eder, Allâh-u Te'âlâ ona ruhani alemin lezzetini ve rabbani ayetlerin rumuzunu (işaretlerini) çözme makamını ihsan eder.

Artık o kişinin bütün fiilleri ve amelleri sadece Allâh için olur. Mertebeleri ve dereceleri akl-u idrakin fevkinde olur.

Bütün mahlukat onu dolunay gecesindeki bedir gibi görmeye başlar. Hakiki nurlar onun perçemi (alnı) üzerinde parlar, onun nurundan bütün alem nurlanır:

س۪يمَاهُمْ ف۪ي وُجُوهِهِمْ مِنْ اَثَرِ السُّجُودِۜ

"Yüzlerindeki alametleri secde eserindendir" (Fetih Suresi:29'dan) ayet-i kerimesi onun halinin şahidi olur.

Bu kişinin nefesleri çok tesirli olup, duaları makbul olur. Her hangi bir hastalık veya hacet hakkında Allâh-u Te'âlâ'ya dua edecek olsa mutlaka müstecab (makbul) olur.

Her hangi bir derde mübtela olan veya hapse düşen kişi manen kendisine yönelse onun teveccühü bereketiyle biiznillâh-i Te'âlâ halas olur. Hatta onun yüzünü gördüğünde Allâh-u Te'âlâ'dan muradını isteyen kimse dahi muradına nail olur.

Bu makama erişen zatları tanımanın alameti bu kişilerin ekseri zamanlarda halvet ve uzlet içerisinde ibadete çekilmiş olmaları ve insanlarla nadiren görüşmeleri, bu görüşmelerinin de Allâh-u Te'âlâ'nın "Mahlukata şefkat (yaratıklara merhamet)" emrine tazimen (saygıyla) kullara acımaları nedeniyle hasıl olmasıdır.

14. Her kim bu ism-i şerifi ceylan derisine yazıp sonra onu mumla örterek bir su içine bırakır ve o suyu öfkeli birine içirirse, o kişinin gazaplı hali kaybolur. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:144, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:4; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:12; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:217-219; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:15-16; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.