Önemli Erbaini İdrisiyye 8. İsim ve Havasları

Hukar-07

Abukan
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
426
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
Erbaini İdrisiyye 8. İsim havassı
Bu İşlemin Zamanı
Konu içinde geçen zamanlar
Bu İşlemin Tütsüleri
Konu içinde tütsüler varsa onlar
Bu İşlemi Tecrübe Eden
Yok
Bu İşlemin Kaynağı
Cübbeli Ahmed Hoca - Erbaini İdrisiyye Risalesi
يَا دَائِمُ فَلَا فَنَاءَ وَ لَا زَوَالَ لِمُلْكِهِ وَ بَقَائِهِ، يَا دَائِمُ

"Yâ Dâimü felâ fenâe ve lâ zevâle li mülkihî ve bekâihî, yâ Dâim!"

"Ey daim olan, mülkü ve bekası için hiçbir yokluk ve zeval (kaybolma) söz konusu olmayan Zat! Ya Dâim!"

BU İSM-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI

1. Bu ism-i şerif cemali bir isim olup, dinde ayağın sabit olması için çok faydalıdır.

Bu ism-i şerifi üç bin kırk dört (3044) kere bir rivayet üç yüz (300) kere okuyup sonra Allâh-u Te'âlâ için iki rekat namaz kılıp, akabinde secdeye kapanarak Allâh-u Te'âlâ'dan mağfiret dileyen, Allâh-u Te'âlâ'yı tesbih ve tazimde bulunan, namazı bitince Rasûlullâh ﷺ'e salevat getirip sahabe-i kiramdan Allâh-u Te'âlâ'nın razı olmasını isteyen, en sonunda da Allâh-u Te'âlâ'dan muradını dileyen kişiyi Allâh-u Te'âlâ maksadına nail kılar. Fakat bu zikir esnasında kalbinde Hakk Te'âlâ'dan gayri bir şey bulunmamalıdır ve hatırına O'ndan gayrisini getirmemelidir.

2. Zahiri ve batını amellerinde bir halel (bozukluk) vaki olmayıp sırat-ı müstakim (dosdoğru yol) üzere istikamet etmek isteyen kişi üç gün oruç tutup tam bir temizlik yaptıktan sonra sabah namazının evradını bitirmesini müteakiben bu ism-i şerifi üç yüz (300) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ o kişiye bütün amellerinde yardımcı olur ve bu kişinin ne sözlerinde, ne de işlerinde şeytanın nasibi olmaz.

Bulunduğu bir işte sabit kalmak ve o işten ayrılmamak isteyen kişi bu maddeyi tatbik ederse bulunduğu vazifeden asla ayrılmaz.

3. Bir kimse çalışma zamanlarında kendisine bir tembellik ve gevşeklik gelmesin, kendisi yakini iman yolunda müstakim olsun ve kendisi için dualardan tam bir istifade hasıl olsun istiyorsa bu duayı yirmi yedi gün her yirmi dört saatte on iki bin (12.000) kere okusun.

Bir sultanın mülkü veya bir vezirin vezareti yahut bir hakimin hükmü yerden veya gökten gelen her hangi bir nedenle elinden çıkarsa, o da bu ism-i şerifi bu şekilde okumalıdır fakat bunu yaparken bir gösteriş ve menfaat derdi taşımayıp sadece insanların işlerini düzeltmek ve onların kırık döküklerini tamir etmek niyetinde olmalıdır. Zira yöneticinin işinin düzelmesi alemin düzelmesi anlamına gelir.

4. Yüksek bir mertebede ve rütbede bulunan kişi kendisini o rütbeden kimsenin indirememesi için bu ism-i şerifi çokça zikretmelidir.

Böyle yaptığı takdirde Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle bulunduğu mevkiden ve makamdan hiç kimse onu azledemez.

5. Her kimin çok sevdiği bir zevcesi olur da, kendisinden ölüm dışında bir nedenle ayrılmamak isterse, ayın suyla alakalı (balık, yengeç gibi) bir burçta konaklamasını gözlesin.

Sonra bir kurşun parçası üzerine bu ism-i şerifi demir bir iğneyle nakşetsin, yanına da hanımının ismiyle annesinin ismini "Felan kızı felan" şeklinde kaydetsin, sonra bu kurşun parçasını yanında taşısın.

İşte böyle yapan kişiyle eşinin arasını Allâh-u Te'âlâ o kadar ülfetli kılar ki, artık o kadın ne kocasının hayatında ne de ölümünün ardından biiznillâh-i Te'âlâ kocasından başkasını aramaz.

Şeyh Ebu'l-Kâsım el-Mağribî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri çok sevdiği hanımı için bu işlemi yapmıştı.

Kendisi vefat ettikten sonra hanımı evlenmek istedi ve ardı ardına beş kişi kendisini nikahladığı halde her biri bir gece kalıp ertesi gün boşamak zorunda kaldı.

Çünkü onu gören kadınlar en güzel kadın olduğunu takdir ederlerken onunla evlenenler kendisinde hiçbir kadınlık bulamadılar.

İşte bu olay bu ism-i şerifin bereketiyle hasıl oldu, zira güzel niyet ölümünden sonra da sahibine fayda verir.

6. Her kim bu ism-i şerifi çok zikrederse Allâh-u Te'âlâ daima onun yardımında olur, onun bütün hacetlerini yerine getirir ve her zor işi ona asan (kolay) eder.

7. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de izzet ve sevinci sürekli kılmasıdır. Her kim bu ism-i şerifi her gün sabah akşam üç yüz altmış (360) kere okursa, onun bütün istekleri kendisine kolayca ulaşır, yalnız bu sırrı ifşa etmemelidir.

8. Bu ism-i şerif evtad (yeryüzünün manevi direkleri olan büyük zatlar)ın zikridir.

9. Bu ism-i şerif ismi Abdüddaim olan kişilere çok uygun düşer.

10. Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifi Şîs (Aleyhisselâm)a indirmiştir ve onun bereketiyle kendisine mülk, izzet, uzun ömür ve çok zürriyet (çoluk-çocuk) bahşetmiştir.

11. Bu ism-i şerifi okumaya devam eden hükümdarların hayatları boyunca mülkleri daim ve dereceleri ali (yüksek) olur. Bu ism-i şerifi çokça okumaya devam eden kişiyi Allâh-u Te'âlâ değişikliğe uğramaktan muhafaza eder.

12) Ay sabit burçlar (olan boğa, aslan, akrep ve kovan)ın birindeyken bu ism-i şerifi yüzüğüne nakşedip taşıyan kişiyi Allâh-u Te'âlâ Kendi taatı üzere sabit kılar ve nimetlerinin elinden çıkmasından onu korur. Bu husus çok iyi düşünülmelidir çünkü bu, rabbani sırlardandır.

13. Kendisine manevi bir hal galip gelinceye kadar bu ism-i şerifi zikretmeye devam eden kişi düşmanlarından sonraya kalarak huzura erer.

14. Her kim bu ism-i şerifi ramazan-ı şerifin yirmi yedisinde bir kağıda yazıp taşır, bir yandan da zikrine devam ederse mülkü daim olur.

Bu kağıt yanında olduğu sürece hiçbir düşmanın ona gücü yetmez.

15. Bir şeye azmedip tereddüt içinde kalan ve o işi yapıp yapmama konusunda şaşırıp kalan kişi üç gün oruç tutup bu ism-i şerifi her gün üç yüz (300) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ ona sebat ve istikrar verir (ne yapması gerektiğini ilham eder), böylece şaşkınlığı ortadan kalkar.

16. Her kim bu ism-i şerifi ramazan-ı şerifin 7. gecesinde bir yüzüğün kaşına nakşeder (yazar) da sonra onu takarsa, devleti daim olur ve düşmanı defolur. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:143, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:3; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:11-12; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:216-217; Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:13-14; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.