Önemli Erbaini İdrisiyye 5. İsim ve Havasları

Hukar-07

Abukan
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
426
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
Erbaini İdrisiyye 5. İsim ve Havasları
Bu İşlemin Zamanı
Uygulama içinde bahsedilen zamanlar
Bu İşlemin Tütsüleri
Konu içinde tütsüler varsa onlar
Bu İşlemi Tecrübe Eden
Yok
Bu İşlemin Kaynağı
Cübbeli Ahmed Hoca - Erbaini İdrisiyye Risalesi
يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ فِي دَيْمُومِيَّةِ مُلْكِهِ وَ بَقَائِهِ، يَا حَيُّ

"Yâ Hayyü hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihî ve bekâihî, yâ Hayy!"

"Ey hiçbir diri mevcut değilken mülkünün ve bekasının devamlılığı içerisinde diri olan! Yâ Hayy!"

BU İSM-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI

1. Bu ism-i şerif cemali olup, isteklerin yerine gelmesi, ölü kalbin dirilmesi ve hastalıkların iyileşmesi gibi bir takım faydalar temin eder.

Bu niyetleri tahsil etmek isteyen kişi, perşembe günü Müşteri saatinde yani Jüpiter'in uğurlu vakti olan güneş doğma anında başlayarak yedi gün boyunca bu ism-i şerifi bin kırk bir (1041) kere okur. Dini ve dünyevi işlerin kendisine açılmasını isteyen de yine bunu tatbik eder.

2. Bir kimse şiddetli bir hastalığa tutulsa fakat hastalığının sebebi zuhur etmese ve hekimler ona ilaç yapmaktan aciz kalsa, bu ism-i şerif bir porselen fincana yahut cam tabağa misk ve
safran ile daire şeklinde yazılıp sonra içine mısırdan elde edilen bitkisel şekerin (yahut şeker kamışının) katıldığı suyla bozularak o hastaya içirilir.

Eğer ömründe müddet varsa ale'l-fevr (anında) iyileşir, Allâh-u Te'âlâ ona şifa verir ve hastalığını sıhhate tebdil eder. Bedeni sıhhatli olan biri bunu içecek olursa artık hasta olmaz. Lakin niyetin doğruluğu ve kalbin itikadı şarttır.

3. Kalbin sadakatıyla bu ism-i şerifi okumaya devam eden kişi ebedi fakir olmaz, eli daralmaz, biiznillâhi Te'âlâ ömrü de uzun olur.

4. Bir kişi hayat gözesinin remzine muttali olmak ve Hızır (Aleyhisselâm) gibi kıyametin kıyamına kadar ruhen yaşamak ve yaratılışında bulunan bütün karanlıklardan sıyrılıp gerçek hayatın nuruna ulaşarak visal menziline varıp en acayip sanatları müşahede etmek isterse bu ism-i şerife devam etmelidir.

Meşayıh-ı 'ızamın tercihleri vechile; bu mülazemetin (devamın) yolu, bu ism-i şerifin yetmiş beş gün boyunca her gün ve gece zarfında yedi bin (7000) kere okunmasıdır ki, buna muvaffak olan kişi acayip sırlar müşahede eder.

İşte o zaman bir saki gelip kendisine muhabbet kasesi sunar, onu içtiğinde ise Allâh-u Te'âlâ'nın seçkin kullarından olur ama halinin devam etmesini isteyen kimse ism-i şerifin kıraatini bırakmamalıdır.

5. Bu ism-i şerifi çokça okuyan fakat bu sırrı gizleyerek kimseye duyurmayan kişi yaşadığı sürece görülecek bütün musibetlerden selamette kalır (belalardan kurtulur).

Bu ism-i şerifin zikrine devam eden kimse berekete ve rif'at-i şana (şan-ı şerefinin yükselmesine) nail olur.

6. Bu ism-i şerifi on bin üç yüz (10.300) kere okumaya devam eden kişi biiznillâhi Te'âlâ bedeninde afiyet bulur.

7. Her kim bu ism-i şerifi misk, safran ve gül suyuyla ceylan derisine yazıp ud ve anberle buhurlayarak giyerse, hiç şüphesiz Allâh-u Te'âlâ onu hayat-ı tayyibeyle bolluk ve bereket içerisinde yaşatır. Bu ism-i şerifin bereketiyle kendi nefsinde istenmedik hiçbir şey görmez.

8. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişinin Allâh-u Te'âlâ ömrünü uzatır, dünyada kalış süresini artırır ve ömrüne bereket verir.

Bu ism-i şerif Hızır (Aleyhisselâm)ın virdidir, bundan dolayı Allâh-u Te'âlâ onun ömrünü uzatmıştır ve onu hayat ırmağına vakıf kılmıştır. O da ondan içince Allâh-u Te'âlâ kendisine ömr-ü tavil (uzun hayat) ihsan etmiştir.

9. Bu ism-i şerifin zikri ismi Yahya olanlara çok muvafık düşmektedir. Bu ism-i şerifte zikreden kişiye Allâh-u Te'âlâ mal, cah, ömrü tavil ve rızkı kesir (uzun ömür ve bol rızık) ihsan eder.

10. Bu ism-i şerifin zikrine gece-gündüz devam eden kişi duası müstecab biri olur ve onun duası asla reddolunmaz. Bu ism-i şerifin genel manada havassı ise uzun ömür ve bol rızıkla alakalıdır. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:142, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:3; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:10-11; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:211-212; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:11-12; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.