Önemli Erbaini İdrisiyye 2. İsim ve Havasları

Hukar-07

Abukan
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
426
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
Erbaini İdrisiyye 2. İsim havassı
Bu İşlemin Zamanı
Konu içinde geçen zamanlar
Bu İşlemin Tütsüleri
Konu içinde tütsüler varsa onlar
Bu İşlemi Tecrübe Eden
Yok
Bu İşlemin Kaynağı
Cübbeli Ahmed Hoca - Erbaini İdrisiyye Risalesi
يَا إِلَهَ الْأَلِهَةِ الرَّفِيعَ جَلَالُهُ، يَا إِلَهُ

"Yâ İlâhe'l-âliheti'r-rafî'a celâlühû, yâ İlâh!"

"Ey celali yüce olan, (batıl) ilahlar(ın gerçek) İlahı! Ya İlah!"

BU İSM-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI

1. Bu ism-i şerifin genel hassası şunladır:

a) Mahlukatı teshir (itaatkar kılmak).
b) Geçim darlığını savuşturmak.
c) Haşmet ve yüce makam izhar etmek.
d) Dünyevi ve dini isteklere nailiyet.
e) Allâh-u Te'âlâ'nın Zatına ait kemal-i marifet (mükemmel ilim).
f) Sürekli kalacak olan saltanat ve azamet.
g) Kendisine dua edilen Zat'tan en büyük hazzı (nasibi) elde etmek.

2. Bir işin başında amir konumunda olup da insanlar arasında hürmeti ve menzilesi bulunmayan bir kişi, bulunduğu vazifede saygınlığı ve heybeti olsun istiyorsa, bu ism-i şerifi sabah namazının sünnetiyle farzı arasında on beş (15) kere okur. İşte o zaman Allâh-u Te'âlâ kendisine heybet ve vakar ihsan eder, mülkü genişler ve hürmeti kuvvetlenir.

3. Çok mal sahibi olmak isteyen kişi her gün yatsı namazından sonra doğu cihetine yönelip bu ism-i şerifi bin (1000) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ ona bu ism-i şerifin bereketiyle mal-i cezil (bol mal) ve rızk-ı kesir (çok rızık) ihsan eder.

Süleymân ibni Dâvûd (Aleyhimesselâm):

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ل۪ي وَهَبْ ل۪ي مُلْكًا لَا يَنْبَغ۪ي لِاَحَدٍ مِنْ بَعْد۪يۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

"Ey Rabbim, beni bağışla ve bana benden sonra kimseye layık olmayacak bir mülk bağışla" (S'ad Suresi:35'den) diye dua ettiği zaman bu ism-i şerif kendisine indirildi. Allâh-u Te'âlâ Süleymân (Aleyhisselâm)a insanları, cinleri ve şeytanları bu ism-i şerifin bereketiyle müsahhar kıldı.

4. Bu ism-i şerifin hassalarından biri de şudur; Allâh-u Te'âlâ beş vakit namazın akabinde bu ism-i şerifi on beş (15) kere okuyanın yüzünü nurlandırır, kendisine heybet ve vakar ilka eder.

5. Bu ism-i şerifi küçük bir kağıt parçasına yazıp bir mum içerisine koyarak dilinin altına yerleştiren kişi, kiminle konuşursa Allâh-u Te'âlâ kişinin dilini bağlar.

O kişiye karşı hiçbir kötü kelam sarfedemez, bu fiili yapan kişi, karşısındakinin nazarında ne kadar kötü kabul edilse de o kişi ona ancak hayır söyleyebilir.

6. Bu ism-i şerifi yeşil bir hurma yaprağı üzerine mürekkeple yazıp sarığının içerisine koyan kişiye Allâh-u Te'âlâ makbuliyet nasip eder ve bu ism-i şerifin bereketiyle düşmanlarına karşı ona yardım eder.

7. Bu ism-i şerifi çokça zikreden kişi canı, malı ve ailesi hakkında güvencede olur, asla bir kötülük görmez ve kendisini gören her kişi ondan çekinir.

Çünkü bu, celali bir isimdir. Bu yüzden herkes değil de ancak kamil insanlar bunu istimal etmelidir, zira bununla amel eden kişi kendisinde daha önce fark etmediği yeni haller müşahede edecektir. Bu yüzden takvaya (haramlardan sakınmaya) çok riayet etmelidir.

8. Bir kişi insanlar nezdinde zelil, fakir, hakir bir durumda ise, bu ism-i şerifi yirmi gün boyunca her gün seksen (80) kere ya da yirmi sekiz gün boyunca her gün yirmi sekiz (28) kere okur da üzerine üflerse ve bu kıraatı gizli yapıp halini kimseye fark ettirmezse bu müddet bittiğinde Allâh-u Te'âlâ o kişinin rızkını genişletir, onu en bol hayat içerisinde yaşatır.

Eğer kişi bu kıraata vird üzere ömrü boyunca devam ederse, bu ism-i şerifin hüddamı olan ervah kendisine görünerek, ona hazineleri veya geçim yollarını gösterirler, böylece kendisi için cemi mahlukat nazarında kabul hasıl olur.

9. Bir şahsın kalp gözü kör olmuş ise bu ism-i şerifi tenha bir yerde halis bir niyetle tam bir temizlik üzere Allâh-u Te'âlâ'ya teveccüh (yöneliş) içerisinde otuz gün boyunca her gün yirmi dokuz (29) kere, diğer bir rivayete göre ise her namazın akabinde yetmiş (70) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ onun kalbini nurlandırır ve fazl-u keremiyle körlüğünü giderir.

10. Bu ism-i şerifi kıraata devam eden kişiye manevi kapılar açılır.

Ayrıca insanların içlerinde olan niyetlere vakıf olur ve bilmediği (geçmiş) hadiselerden haber vermeye başlar.

Bir önceki maddede zikredilen adet üzere halvete girip bu ism-i şerifi okuyan kişi maksuduna nail olur.

11. Bu ism-i şerifi kırk gün boyunca her gün on beş bin (15.000) kere okuyan kişiye Allâh-u Te'âlâ beldesinin halkının tümünü musahhar (itaatkar) kılar ve o kişiyi onlara muhtaç etmez.

12. Malı olmadığı için geçimi dar olan ya da insanlar katında hakir ve itibarsız bulunan kişi bu ism-i şerifi yirmi gün boyunca her gün sabah namazından sonra (bir rivayet gün içerisinde) on beş (15) kere okur ve üzerine üflerse, her namazın ardında da on beş (15) kere okumayı kendisine vird edinirse, bu kişi zengin ve aziz olur, ayrıca insanlar katında hürmet kazanır.

Ondan sonra da bir daha fakir olmaz ve biiznillâhi Te'âlâ göğsü de, kalbi de daralmaz.

Lakin okuyan kişinin yakini iman makamında kalbi kuvvetli ve imanı güçlü biri olması lazımdır ki muradına erişebilsin.

13. Yüksek makam sahiplerinden biri, derecesinin olduğundan daha yukarı olmasını, zamanındaki tüm gözde insanların ve eşrafın, kendisinin etrafında dolaşmasını, kendisinden ayrılmamalarını, emirlerini tutup, inad ve kibirleri yüzünden onun hükmünden çıkamamalarını, kalben ve bedenen onu sevmelerini istiyorsa, bu kişi aynı zamanda makam, mevki, itibar ve kesret-i emval (mal çokluğu) talep ediyorsa bu ism-i şerifi on yedi gün boyunca her gün on yedi bin (17.000) kere, bir rivayete göre ise bin (1000) kere okusun.

Böyle yaparsa Allâh-u Te'âlâ onun dünyevi ve uhrevi bütün isteklerini yerine getirir. Aynı zamanda kendisine sonsuz şeref ve daimi saadet ihsan edilir.

Ama bu kişi ilm-i hakiki ve mearif-i yakiniyye (Allâh-u Te'âlâ ile alakalı şüphesiz bilgiler) hususundaki manevi derecelere ve ali makamlara talip biri ise o zaman da mükemmel manada hakikate ulaşır, diğer tarikat saliklerinin reisi olur. Tabi ki bütün bunlar takvaya azami derecede riayet sayesinde hasıl olur.

14. Bu ism-i şerifi her gün yirmi (20) kere okuyanın Allâh-u Te'âlâ rızkını genişletir.

15. Bu ism-i şerifi yirmi gün boyunca her gün on sekiz (18) defa okuyanın eli bollaşır.

Ayrıca insanlar indinde sevimlilik kazanır, artık onu her gören sevmeye başlar ve fakirlik ondan uzaklaşır. Lakin muradına ermek için niyeti, azmi ve inancı kuvvetli olmalıdır.

16. Bu esma-i mükerremeyi yirmi gün boyunca her gün beş (5) kere okuyan kişi insanlar nezdinde muhterem olur, fakirliği zail olur (kaybolur), onunla yaşayan herkes kendisini biiznillâh olabildiğince sever. [Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye, sh:8-9; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:205; Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, Ayasofya, no:3358, Yazma Bağışlar, no:2773; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.