Önemli Erbaini İdrisiyye 10. İsim ve Havasları

Hukar-07

Abukan
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
426
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
Erbaini İdrisiyye 10.İsim havassı
Bu İşlemin Zamanı
Uygulama içinde bahsedilen zamanlar
Bu İşlemin Tütsüleri
Konu içinde tütsüler varsa onlar
Bu İşlemi Tecrübe Eden
Yok
Bu İşlemin Kaynağı
Cübbeli Ahmed Hoca - Erbaini İdrisiyye Risalesi
يَا بَارُّ فَلَا شَيْئَ كُفْؤُهُ يُدَانِيهِ وَ لَا إِمْكَانَ لِوَصْفِهِ، يَا بَارُّ

"Yâ Bârru felâ şey'e küf'ühû yüdânîhi ve lâ imkâne li vesfihî, yâ Bârr!"

"Ey vasfı (tarif edilmesi) mümkün olmayıp hiçbir şey Kendisine yakın ve denk olmayan iyilik sahibi! Yâ Bârr!"

BU İSM-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI

1. Her kimin kendisine itaat etmeyen bir çocuğu veya kendisine muhalefet eden bir haınımı varsa, bu ism-i şerifi bir zeytin yaprağı üzerine dut suyuyla yazsın ve kuruduktan sonra bu yaprağı çocuğunun veya hanımının yiyeceği ve içeceği üzerine ufalasın.

Bunu yaparken de kim için yapıyorsa; çocuğu içinse çocuğunun ve çocuğunun annesinin ismini, hanımı içinse hanımının ve hanımının annesinin ismini zikrederek yapsın. Böyle yaparsa biiznillâh-i Te'âlâ a o kişiler kendisine itaat ederler. İşte bu terkip, meşayih-ı kibar hazaratının zikrettikleridir.

Aynı mesele için diğer bazı meşayihın zikrettiği terkip ise şöyledir; her kim bu ism-i şerifi beyaz bir kağıt üzerine misk, zaferan (safran) ve gül suyuyla yazar ve bu kağıdı havaya (bina dışındaki bir boşluğa) asarsa çocuğu da, eşi de kendisine itaat ederler.

İki terkip de sahih olup, bunları uygulayan herkes için kendi nasibi vardır.

2. Her kim siyah kurşun üzerine bu ism-i şerifi yazıp bunu balıkçının oltasına takarsa, Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifin bereketiyle balıkları onun oltasına toplar.

3. Allâh-u Te'âlâ bu ism-i şerifi Şu'ayb (Aleyhisselâm)a indirmiştir. Bu ism-i şerifin bereketiyle kendisine çok mal ve salih evlatlar (hayırlı çocuklar) vermiştir.

Bu ism-i şerif velilerin, salih zatların ve abidlerin zikridir. Ayrıca ismi Abdülberr olanlara bu ism-i şerifi zikretmek çok hayırlar getirir.

4. Her kimin işleri ters gider, insanlar ona düşmanlık eder ve kimse onu sevmeyip desteklemezse bu ism-i şerifi çokça zikretsin.

Böyle yaparsa Allâh-u Te'âlâ ondan razı olur ve düşmanlarını ondan razı eder.

5. Bu ism-i şerif sırf kemal'i isimlerden olduğu için bu ism-i şerifi zikreden kişi küçük-büyük bütün insanlar nezdinde kamil (olgun bir mü'min) sayılır. Bu ism-i şerif çok muhterem ve şerefli yüce zatların zikridir.

6. Hangi bir sanat ve meslek sahibi bu ism-i şerifi zikrederse muhakkak ki mesleğinin sahipleri ondan razı olurlar ve bu ism-i şerifi çok zikreden kişi mesleğinde (sanatında) zirveye ulaşıp, hepsinin reisi olur.

7. Her kimin hurma bahçesi veya üzüm bağı gibi ekinleri olur da bu ism-i şerifi demirden bir iğne ile kurşun bir levha üzerine yazıp o bahçenin ortasına koyarsa, Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o bahçeye hiçbir bela ve musibet uğramaz.

Yılanlar, fareler ve afetler biiznillâh-i Te'âlâ o mevzi ve mahalden kaçarlar.

8. Her kim bu ism-i şerifi Arabistan kirazı ağacının bir parçası üzerine nakşedip, onu bineğinin önüne koyarsa o kişi hangi sefere çıksa biiznillâh-i Te'âlâ selametle döner.

9. Her hangi bir kadının kocası, kendisine değer vermiyor ve onunla kötü geçiniyorsa, kadın da onun sevgisini celb etmek istiyorsa; gökteki ayın (yengeç, balık gibi) mai (suyla alakalı) bir burca konduğu zamanı kollasın ve bu ismi bir levha üzerine nakşedip üstünde taşısın. Bu durumda biiznillâh-i Te'âlâ kocası onu sevecek ve onunla iyi geçinecektir.

10. Bu ism-i şerif isteklerin hasıl olması için on iki bin (12.000) kere okunur.

11. Her kim mahlukat içerisinde kendisine düşman olanların, hasetçilerin ve kötülük yapmak isteyenlerin kendi aleyhine konuşamamasını isterse çarşamba gününün (imsaktan sonraki) ilk saatinde üç miskal (yaklaşık on beş gram) ağırlığında siyah kurşun bir levha üzerine veya acı ılgın ağacından bir parça üzerine bu ism-i şerifi ve düşmanlarının isimlerini nakşeder, levhanın diğer tarafına da bir balık sureti çizer ve bu ism-i şerifi bu levha üzerine bin bir (1001) kere okur.

Sonra bu levhayı taze bir balığın karnına koyar ve bu balığı çiseyle ıslanmış bir yere yahut insanların uğradığı kabirler arasına gömer.

Gömerken de onların isimlerini sayarak: "Akadtü lisâne fülânebni fülân"

عَقَدْتُ لِسَانَ فُلَانَ بْنِ فُلَانْ

"Felan oğlu felanın dilini bağladım" der.
İşte böylece Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle kendisine kötülük yapmak isteyen düşmanlarının dilleri ondan bağlanır ve hepsi kendisine boyun eğer. İşte bu, acayip sırlardandır.

12. Her kim kırk gün (et, süt ve mamülleri gibi) hayvani gıdaları yemekten sakınır da, her farzın akabinde bu ism-i şerifi yüz kırk üç (143) kere (bir rivayet her gün 340 kere) okursa, bu ism-i şerifin huddamı (hizmetçi olan melekleri) kendisine görünüp, onun hizmetine girerler.

Meliklerini de onun önüne getirirler ve maksadlarının hasıl olması için her daim ona yardım ederler.

Böylece o bazı gaybi konulara vakıf olur ve muradına nail olur. Ama hayvani gıdadan sakınmazsa kendisine zarar isabet eder.

13. Her kim bu ism-i şerifi her gün bin kırk (1040) ya da kırk bir bin (41.000) kere olmak üzere kırk gün boyunca okursa ruhlar alemi kendisine açılır ve Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle ne isteği varsa hasıl olur.

Lakin bu sırada et yememek lazımdır, değilse -ne'ûzübillâh- büyük bir helake uğrar.

14. Her kim bütün mahlukatın ve Ademoğullarının kendisine ibadet, sadakat (dürüstlük) ve takva üzere itaatkar olmalarını, yani insanların samedani (ilahi) nurlarla münevver kimseler olup, mukaddes aleme özgü feyizlere nail olmaları hususunda onlara etkili olmak istiyorsa, yetmiş bir gün boyunca her gün dört bin beş yüz (4500) kere olmak üzere bu ism-i şerifi şartlarına riayet ederek okusun.

Böyle yapan kişiye bütün alemler yönelir, onun elinde gerçek İslam'a kavuşurlar ve onu salah ve hayır ile anarlar.

Bu vazifeyle meşgul olan kişi rasih (ilimde derinlik sahibi) alimlerden olur ve sırat-ı müstakim (dosdoğru yol) üzere sabit olur.

Bu virdin sahibi bu tesirin sırrını bilse de tesirlenen halk bu sırrı bilmezler.

Bu ism-i şerifin bereketiyle onu dinleyen halkta safa (kalp temizliği), vefa (Allâh'a ve kullara karşı verdiği sözleri tutma), taharet (maddi manevi temizlik) ve adab (ile edeplenme hali) hasıl olur ve Allâh-u Te'âlâ'nın lütfu keremiyle kalplerinden şirk şüphesi zail olur.

Bu virdi yapacak olan kişi şeriat adabıyla müeddeb biri olup, farz namazların, sünnet ve nafilelerin, oruç, zekat ve hac vazifelerinin hukukuna riayet ederse, ayrıca dış ve iç alemini fuzuli işlerden korursa, nefsine arzularını ve isteklerini vermezse, bu vazifeyle meşgul olurken hayvani gıda yememek ve günahlardan, özellikle riya ve dünyevi maksatlardan sakınmak gibi şartlara riayet ederse işte bu kişi gerçekten bu ism-i şerif ile dua etmeye müstehak olur. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:144, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:4; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:12; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:219-220; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:16-17; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:141]
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.