Bilgilendirme Berat Gecesi Yapılacak İbadetler-Ameller

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
BERAT GECESİ YAPILACAKLAR

- 2’şerli toplam 6 rekat ve her rekatta fatihadan sonra 6 ihlas okunacak
- 2 rekatta bir selam verilip 1 yasin okunacak
- Toplam 3 yasin aşağıda yazılan niyetlerle okunduktan sonra
1.Yasin – hayırlı uzun ömür niyetiyle
2.Yasin – Def-i bela niyetiyle
3.Yasin – kimseye muhtaç olmama ve geçim genişliği niyetiyle
- Namazımız ve yasin okumalarımız bittikten sonra Aşağıdaki Berat gecesi duası okuncak ( 10 sefer )

“İlâhî cû‘düke dellenî ‘aleyk .Ve ihsânüke evsalenî ileyk .Ve keremüke karrebenî ledeyk. Eşkû ileyk mâ-lâ yahfâ ‘aleyk .Ve es’elüke mâ-lâ ye’süru ‘aleyk .Îz-‘ılmüke bi-hâlî yekfî ‘an süâlî. Yâ müferrice kürebe’l-mekrûbîn. Ferric annî mâ-ene fîh. Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn. Festecibnâ leh. Ve necceynâhü mine’l-ğammi ve kezâlike nünci’l- mü’minîn. Allâhümme yâ ze’l-menni velâ- yümennü ‘aleyh.”

- Duhan suresi okunur (3 sayfa) Okuyanın Geçmiş günahları affolunur
- Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi Vessellem)’in Yaptığı Dua
Azabından , Affıma Sığınırım
Gazabından , Rahmetine Sığınırım
Senden Sana Sığınırım
Seni Övmeye Aklım Yetmez ,Sen Kendini Nasıl Övüyorsan Öylesin

BERÂT GECESİ KILINACAK NAMÂZ
1.KILINABİLECEK NAMAZ

Bu gecede yüz rekat namâz kılınır. Bu durumda namâzın, her iki rek‘atında bir selâm verilir. Her rek‘atta Fâtihadan sonra 10 (on) İhlâs-ı şerîf okunur.
Hasan-ı Basrî (rh.a.)’in bu namâz için şöyle dediği rivâ-yet olunur: “Allâh Resûlü (s.a.v.)’in sahâbîlerinden otuz kişi bana dediler ki:
“Bu gecede bu namâzı kılan bir kimseye, Cenâb-ı Hakk yetmiş defa nazar eder ve her bir nazar ile onun yetmiş ihtiyâcını giderir. Bu ihtiyâcların en azı da affedilmektir.”
(Hüccetü’l- İslâm İmâm-ı Gazâlî (rh.a.), İhyâ-u Ulûmi’d-din, 1 c, 555. s.)

2.KILINABİLECEK NAMAZ
12 REKAT kılınır 2’şerli ve her rekatta fatihadan sonra 30 ihlas okunur…
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
- Gece gözlere sürme(ismit tozu) çekilir (3 sağ göz - 2 sol göz) ,1 sene göz ağrısı çekmez
- Evdeki boş Kablar doldurulur (arpa,pirinç,bulgur,fasulye)1 sene bereketli olur.
- İftarda et pişirilir yanında taneli hububat olması makbuldür(bezelye,pirinç) Her tanesine sevap yazılı

Para ; CİMRİDE

Silah ; KORKAKTA

Söz ; ACİZDE

OLURSA , DÜZEN BOZULUR......

BERAAT KANDİLİ

Her önemli iş Beraat gecesinde yazılır. Bu gecede bir dahaki Beraat Gecesine kadar olacak olan olayların dosyası Levh-i Mahfuzdan alınır.

•Bu gece aslında sene başı gibidir. Hakkımızdaki her şey bu gece yazılır:
•-Dünya olayları, afetler
-Kulların rızıkları
-Kulların amelleri
-Kulların ecelleri, hastalıkları

Bu yüzden bu gece çok dua etmek lazımdır. Çünkü dua kazayı, belayı defeder.

*Hadis-i Şerif:
“Her kim neresi için yaratılmışsa oranın amellerine muvaffak edilir. Cennet için yaratılmışsa cennet amelleri, Cehennem için yaratılmışsa cehennem amelleri işler.”

İmam-ı Rabbani diyor ki:
“ Küçük günahlar büyüğe çeker,
Büyük günahlar küfre çeker,
Günah karanlıkları üst üste biner biner
İman nuru söner.” (Allah muhafaza)


•Beraat gecesi hürmetine Mevla Teala Hazretleri kul hakkı olanları da razı edeceğine söz veriyor.
•Beraat gecesinde Resulullah’ın şefaatine nail olunuyor.
•Beraati (kurtuluşu) kazanıyorsun.
•Bu gece zemzem kuyuları taşar. Çünkü bu gece bereket gecesidir. Her şeyin bereketi artar.
•Bu gece çok büyük, eşi emsali olmayan bir gecedir. Maddi manevi, dünyevi uhrevi; ilimler feyizler; bütün rızıklar coşar.
•Bu gece gökteki tüm gök kapıları açılır. (Peygamberimiz diyor):

Bu gece 300 rahmet kapısı açılır.
Bütün Müslümanlar (şirk koşmayan herkes) bu gecede affedilir.
Ancak kahinler, büyücüler, içkiye devam edenler, anne-babasına isyan edenler ve zinaya devam edenler; tövbe etmedikleri sürece affedilmiyorlar. Tövbe ederlerse onlar da affediliyorlar.

•Bu gecenin ¼ ü geçtikten sonra cennetin tüm kapıları da (8 kapısı) açılır.

•1. kapıdaki melek diyor ki:

“ Bu gece rüku edenlere müjdeler olsun.”
*2. kapıdaki melek:
“Bu gece secde edenlere müjdeler olsun.”

*3. kapıdaki melek:
“ Bu gece dua edenlere müjdeler olsun.”

*4. kapıdaki melek:
“ Bu gece zikir edenlere müjdeler olsun.”

*5. kapıdaki melek:
“ Bu gece Allah korkusundan gözyaşı dökenlere müjdeler olsun.”

*6. kapıdaki melek:
Bu gece bütün Müslümanlara müjdeler olsun.

*7. kapıdaki melek:
Bu gece Allah’tan bir şey isteyen, dileyen var mı? İstediği nasip olsun. İstediği verilecek haceti görülecek.

Cebrail (as) Peygamberimize (sav)
“ Bu gece çok dua et, ne istersen verilecek.” Demiş.

*8. kapıdaki melek:
Var mı Rabbinden af isteyen? Bu gece affolunsun.
Diye sesleniyorlar.


•Bütün kapılar güneş batımından imsak vaktine kadar açık.
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
386
BU GECEDE NELER YAPILMALI?

1)Bu gece yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan bütün geceyi ibadetle geçirmiş sevabı alır.

2) Beraat Kandilinde akşamla yatsı arası 3 Yasin-i Şerif okunmalıdır.

Hadis-i Şerif:
“Yasin ne niyetle okunursa, o niyet gerçekleşsin.”
1. Yasin: İnsanlara muhtaç olmamak, bol rızık, fakir düşmemek niyetiyle
2. Yasin: Bela, hastalık, musibetten uzak olmak için
3. Yasin: Hayırlı, uzun ömür için


3.Yasinden sonra 10 kez Beraat Kandili duası okunur.

BERAAT KANDİLİ DUASI

“Allahümme in künte ketebte ismii şegıyyen fi divanil eşgıyai femhuhü vektühnii fi divaniş şühedai. Ve in künte ketebte ismi şehiiden fii divanişşühedai fe’sbüthü. Feinneke gulte fi kitabikel kerimi yemhüllahü ma yeşaü ve yüsbitü ve indehü ümmül kitab”

ANLAMI: “ Şakiler defterinden sil, ismimizi saidler defterine yaz. Oradaysam sabit kıl.”

3)Şaban’ın 15. gecesi (Beraat Gecesi) kılınan 2 rekat namaz, eski ümmetlerin 400 yıllık fasılasız ibadetinden efdaldir.

4)12 rekatlık namaz: Her 2 rekatta selam verilir. Fatiha’dan sonra 10 ihlas okunur.
*Bu namazı kılanın günahları silinir, ömrüne bereket verilir.

5) 100 rekat namaz: Her kim bu gecede 100 rekat namaz kılarsa, Allah-ü Teala ona 100 melek gönderir.

30 u onu cennetle müjdeler.
30u ona beraatını (cehennemden kurtuluşunu) verir.
30 u ondan dünyanın bela ve afetlerini defeder.
10u şeytanın hile ve tuzaklarını ondan uzaklaştırır.

100 rekatlık namazın kılınışı:

Beraat Gecesi namazına niyet edilir. Her iki rekatta bir selam verilir. Her rekatta Fatiha’dan sonra 10 ihlas okunur. Veya;
0 rekatlık namaz kılınır. Fatiha’dan sonra 100 İhlas okunur.

*Sonuçta 1000 İhlas Suresi okunmuş olunuyor.

* Peygamberimiz (sav) buyuruyor:
“1000 İhlas okuyan canını cehennemden satın alır, cennetteki yerini görmeden ölmez.”

*Hasan-ı Basri Hz. Buyuruyor:
“Bu gece bu namazı kılana Allah-ü Teala 70 kere rahmetiyle bakar ve tecelli eder. Her bakışında 70 dileğini ihsan eder. En azından onu mağfiret eder. En aşağısı onu affeder. Bundan yukarısının sınırı ve hesabı yoktur.”

*18000 alemde Resulullah’a (sav) tecelli bu gecede olmuştur. Peygamberimiz ŞÜKÜR NAMAZI olarak bu namazı kılmıştır.

*Peygamber Efendimiz Hz. Ali’ye:
“Ey Ali, bu gece bu 100 rekatlık namazı kılanın Mevla Teala her dileğini ihsan eder. Ona 70 000 melek gönderir. Günahlarını sildirir, sevaplarını yazdırır. Bir dahaki seneye kadar derecelerini yükseltir. Bir dahaki seneye kadar ölürse şehit olarak ölür. Ve Allah ona İhlas Suresinden okuduğu her harfe karşılık 70 huri (cennet hizmetçisi) ihsan eder. Ona Adn Cennetlerinde 700bin köşkler, saraylar ihsan edilir, hazırlanır.

BU GECE OKUNACAK DUA(BERAAT KANDİLİ DUASI)
Namazdan sonra
“Secdede veya secdeden sonra okunacak” bu duayı Peygamberimize Cibril-i Emin öğretmiştir. Bu duayı okuyan seneye kadar ölürse imanlı olarak ölür. Ölmezse öbür Beraat Kandillerinde de okumaya devam edilir.DUA

Ey benim Allah’ım; cömertliğin beni sana delalet etti. İyiliğin beni sana kavuşturdu. Lütfu keremin beni sana yaklaştırdı.

Ey Allah’ım. Senden gizli olmayan günahlarımı sana şikayet ediyorum; ama sana zor gelmeyecek affını mağfiret diliyorum. Çünkü senin benim halimi bilmen istememe de lüzum bırakmaz.

Ey sıkıntıların derdini açan Allah’ım. Ne derdim varsa şu mübarek gecede kaldır. Ya Rabbi!..

Senden başka ilahım yok, Seni tenzih ederim. Sen bana zulmetmedin, ben zalimlerden oldum.

Ya Rabbi; Yunus (as) için buyurdun. “Biz ona yardım ettik, sıkıntılardan kurtardık, müminleri de böyle kurtarırız.” Bizi de böyle kurtar Ya Rabbi!

Ey iyilik Sahibi Allah’ım
Ey Celal-i ikram Sahibi Allah’ım
Lütuf İn’am Sahibi Allah’ım
Senden başka ilah yoktur. Allah’ım sığınanların dayanağısın, yalvaranların kurtarıcısısın. Kurtaranların emniyetisin.

Ey benim Allah’ım
Beni ezelde Levh-i Mahfuz’da, ana karnımda, imansız ölecek, ŞAKİ yazdıysan, mahrum yazdıysan, huzurundan kovulmuş yazdıysan, rızkı dar ve sıkıntılı yazdıysan;
Ey Allah’ım!.. Fazl-u Kereminden kötülüğümü, mahrumiyetimi, fakirliğimi, darlığımı, sıkıntımı, şekavetimi, bedbahtlığımı sil-süpür, mahveyle YA RABBİ.
LEVH-İ MAHFUZ’dan SAİD, imanlı ölecek, dünya-ahiret rızkı bol, hayırlara muvaffak kullarından yaz YA RABBi.

Çünkü Sen buyurdun. Senin sözün haktır. Kur’an-ı Kerim’de Resulüne indirdin ki “ Allah dilediğini siler, istediğini yazar. Kitapların aslı Levh-i Mahfuz O’nun yanındadır.”

Ey büyük Allah’ım. Şu kıymetli Şaban ayının 15. gecesi ki (Beraat Gecesi) bütün işler, hikmetli önemli işler bu gece yazılacaktır.
Senden isteriz ki bu gece yaptığın en büyük tecelli hürmetine, Muhammet Mustafa (SAV) hürmetine, yaptığın 18bin alemdeki tecelli hürmetine bildiğimiz ve bilmediğimiz, senin en iyi bildiğin bütün belaları bizden kaldır Ya Rabbi!
Sen ulusun, en ulusun, en Keremlisin.
Ya Rabbi Habibin Muhammet (sav) nebiyyinin aline ve ashabına Salat-u Selam eyle (amin) (salavat) (Fatiha)
 

ishak41

SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
12 Ara 2018
Mesajlar
106
Konum
Kocaeli
Beraat kandilimiz kutlu olsun ... nice güzel kandillere
Allah Mehmet abimizden razı olsun ummete hizmetleri ve böyle bir konuyu paylaşarak ahirete intikalinden sonra bile faydalı olduğu için... Rabbim Sizden de razı olsun konuyu bu şekilde bizlere sunarak Mehmet abimize hayır dua etmemizi ve bu geceki dualarimizda onu yanlız biraktirmadiginiz için.
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.