Azaimi (En üstün ) Yasin Suresi:

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
376
Havvas ilminin büyükleri ve bu yolun şeyhi olan zatlar yasini şerifi bu minval üzere okumayı vird edinmişlerdir.
Her ne türlü hacet için olursa olsun günde 1 defa yada 3 defa yada 5 defa okusalar bütün hacetlerin reva olur, her türlü dileğin yerine gelir.

Her namaz ardından 1 defa okusalar gece rüyasında ruhaniler alıp manevi âlemde seyahat ettirirler. Gözlerin görmediği kulakların işitmediği yerlere gösterip seninle dost olurlar. İnayeti ilahi ile hergün hayırlı bir haber alırsın. Kötülükleri def olup, her taraftan hayırlar celb olur. Düşmanların hepsi kati surette dost olurlar. Kimse senin hakkında kötü söz söyleyemeyip bütün insanlar katında sevgili olursun. Dünya da ve ahirette hak tealanın keremi ile zengin olursun.

Eğer bu sure-i şerifeyi ile bütün mahlûkatı kendine musahhar kılmayı dilersen, güzelce bir gusül abdesti al, riyazetli olarak Çarşamba Perşembe Cuma günleri oruç tut ve her gece insanlar yattıktan sonra 2 rekât nafile namaz kılıp ardından 3 kere mubarek yasin suresini bu tertip üzere okuyup yatarsın. Bütün mahlûkat fermanı ilahi ile sana musahhar olurlar.

Her gün 1 defa okumayı adet edinsen, gece rüyasında ruhaniler gelip gayb âlemine götürüp, âlemleri dolaştırılar.

Bu yasini şerifi bu minval üzere bir evde okusalar, o evde ne kadar cin ve şerli varlık varsa hepsi kaçıp giderler.

Eğer ervahı tayyibeyi davet etmeyi dilersen, Çarşamba gününden başlayarak riyazetli oruç tut, sabah öğle ve yatsı namazından sonra 3 er defa yasin suresini bu minval üzere oku, 3 gün dolduktan sonra 4.cü günden itibaren 7 gün doluncaya kadar her gün 12 defa okursun. 7. ci gün matlubun hâsıl olup hakk tealanın fermanı ile ervah divan durup her ne türlü hacetin varsa reva ederler. Sana musahhar olurlar. Amma bunun şartı budur ki 7.ci günden sonra dahi her gün 1 defa okumak lazımdır.
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
376
Mübin duası:Mühim bir işinde niyet ederek yasin şerif oku her mübinde bu duayı 7 kere okumalısın.

Dua Okunuşu
Sübhânel müneffesi an külli medyûn Sübhânel müneffesi an külli mahzûn Sübhânel muhallisi an külli mescûn Sübhânel âlimi bi külli meknûn Sübhâne men ceale hazâinehû beynel kâfi ven nûni fe izâ kadâ emrân fe innemâ yekûlü lehû Kún fe yekûn Fe sübhanellezi bi yedihî melekûtü külli sey''in ve ileyhi turceûn.

ANLAMI:

Bütün borçlardan kurtaran Rabbimizi tenzih ederim...
Bütün üzüntülerden feraha kavuşturan Rabbimizi tenzih ederim...
Bütün hazinelerini kaf ile nun harfinin ("KÜN") arasına sıkıştıran Rabbimizi tenzih ederim...
Birşeyi dilediğinde "OL" emriyle olduran Rabbimizi tenzih ederim...
Ey Ferahlandıran, bizleri ferahlat...(5 defa tekrarlanıyor)
Ey bütün merhametlilerin en merhametlisi, üzüntümü ve kederimi çok acil bir şekilde benden gider...
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
376
Azaimi (En üstün ) Yasin Suresi:
Resulü Ekrem(a.s.) buyurdu:
"Ya Ali,Sure-i Yasin'e devam et. Muhakkak onda bereket vardır."
1-Aç okursa doyar.
2-Susuz okursa suya kanar.
3-Çıplak okursa giydirilir.
4-Bekar okursa evlendirilir.
5-Korkan okursa korktuğundan emin olur.
6-Hasta okursa iyileşir.
7-Zindanda olan okursa çıkarılır.
8-Misafir okursa,seferinde ona yardım edilir.
9-Bir şey kaybeeden okursa, kaybettiği şeyi bulur.
10-Sıkıntı ve kederli kimse okursa,sıkıntı ve kederden kurtulur..."Yasini Şerifin Havvası
İmam cağferi sadık hazretleri buyurduki: Yasini şerifte hakk tealanın 82 ismi şerifi vardırki, yasini şerif dahi 82 ayettir, Rabbül âlemin her ayette bir esmai ilahiyi yazdırdı. İsmi azam dahi bu surei yasin de mevcuddur, Bir kimse bu yasini şerifi duası ile beraber okusa birçok havvasına mazhar olur. Bunda hiç şek ve şüphe yoktur. Amma şartı budur ki her okumayı murad ettiğinde arkanı ricali gaybe vereceksin, ondan sonra okuyacaksın.

1.Havvası budurki:

Evvela 3 gün oruç tutup hayvanattan meydana gelen şeylerden kaçın ve dahi çok su içmeyip çok yemek te yemeyeceksin. Ve her gün 3 kere bu mubarek sureyi duası ile beraber oku, 3 gün sonra yeşil giysili müslüman cinler hakk tealanın fermanı ile sana muti olup her ne dilersen her ne murad edersen fıl hal emrini yerine getirirler.


2.havvası budurki:

Bir halvet yere girip bir mavi para kesesi içine daha evvelden işaretlemiş olduğun bir altın koy. Para kesesinin ağzını iyice mühürle. Ve hergün ve gecede bu yasin suresini duası ile beraber 3 defa oku. 40 böyle devam et. 40 gün tamam olunca Bismillahirrahmanirrahim diyip kesenin ağzını aç. İçine hakk tealanın katından 40 tane altın gelir. Evvelden işaretlediğin altını almayıp diğerlerini alıp harcarsın. Ve hergün kesenin içinde 40 tane altın bulursun. Amma şartı budurki kimseye sırrını söylemeyeceksin.


3.havvası budurki
Çarşamba günü iyi bir saatte bu mubarek yasini şerifi duası ile beraber kâfur ile bir kâğıda yazıp hürmet ve tazim ile başında taşısan, bir peri kızı sana müptela olup asla yanından ayrılamaz. Nereye gitsen seninle beraber gider. Her ne muradın varsa fil hal reva eder. Toprak altındaki definelerden habe verir.


4.havvası budurki
Eğer uzak bir yerden bir nesne veya bir kimseyi getirmeyi murad edersen. 3 gün riyazetli oruç tutup murad ettiğin şeyin niyyetine bu yasini şerifi duası ile beraber 3 kere oku. Asla şüphe etme. Bu mubarek surei yasinin hadimleri hangi nesneye murad etti isen nesneyi alıp getirirler.

5.havvası budurki
Eğer dilersen tayyi mekân edersin. Yasini şerifi duası ile beraber bir parça kurt derisine yazıp sağ pazuna bağla. Bir yeşil sırçalı Çömleğe su doldurup suyun üstüne 3 kere yasini şerifi duası ile beraber okuyup üfür, sonra o su ile abdest alıp 2 rekât namaz kıl. Ya rabbi beni falan yere götür deyip gözlerini kapat. yasin hürmetine dilediğin yere fil hal götürürler. Ve eğer o deriyi daima kolunda taşısan cümle nas ve cümle cinlerin yanında heybetli olursun.6.havvası budurki
Bir akarsuyu yoğurt kıvamına getirisin veya insan gibi konuşturursun. Şöyleki yasini şerifi baştan sona oku, her mübin de şöyle de: ilahi surei yasini şerif hürmetine, dua yı mübin hürmetine, bu dua içindeki isimlerinin hürmetine, bu dua ya dil verip konuştur Ya rabbi, dersin fil hal su dile gelip konuşur. Her ne söylerse sende hemen ‘lebbeyk lebbeyk’ dersin.
Veya hutta ey su yoğurt gibi ol dersin, hemen yoğurt kıvamına gelir. Veya ey su Fermanı ilahi tersine ak dersin, fil hal tersine akar.


7.havvası budurki
Her ne için okursan oku fil hal muradın hâsıl olur, Dilersen gökyüzünde uçarsın, 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 defa yasini şerifi duası ile beraber oku. Her gün gusül abdesti alıp daima abdestli ol, 3 gün sonra 2 rekât namaz kıl, birinci rekatte 1 fatiha 40 ihlâsı şerif oku. İkinci rekatte 1 fatiha 30 ihlâs oku ve ettahiyyatu okumayıp onun yerine 10 ihlâs oku. Sonra 7 defa yasini şerifi duası ile beraber oku, derhal muradın hâsıl olur. hakk tealadan ne dilersen hemen reva olur. Ve eğer bir mezardaki ölü niyetine okusan, hakk teala ruh verir diriltip konuşturur.


8.havvası budurki
3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 kere yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün tamam olunca düşmanını helak etmek için 7 defa oku, biter bitmez düşman helak olur. Eğer tecrübe etmek istersen 7 kere bir koca kaya üzerine oku, koca kaya tuz gibi paramparça olur.


9.cu havvası budurki
Eğer dilersen bir ağacı veya bir kayayı bir yerden başka bir yere götürürsün. 3 gün riyazetli oruç tut, hergün 3 kere yasini şerifi duas ile beraber oku. 3 gün tamam olunca gusül abdesti alıp 7 defa yasini şerif oku her mübine geldikçe ‘ fermanı hakk’ de, ve her mübin duasını okuduktan sonra ‘ilahi kendi esmaların hürmetine, birliğin hürmetine, yasini şerifin hürmetine, kuranı kerimin kalbi hürmetine, mümin kullarının kalbi hürmetine falan ağacı kökleri ile beraber toprağı ile beraber falan yere götür’ dersin. Hakk teala hazretlerinin emri ile ağaç yerinden kalkıp işaret ettiğin yere gidip oraya gömülür.


10.havvası budurki
Kötürüm felç ve sonradan kör olanları tedavi edersin. 17 gün riyazetli oruç tutup her gün zeytinyağı üzerine yasini şerifi duası ile beraber 7 defa şifa niyetine okursun. 17 gün sonra hastalıklı yerine sürsen, biiznillah şifa hâsıl olur.


11.havvası budurki
Dünyada çok zengin olursun. Bu mubarek yasin suresini duası ile beraber bir kurt derisine yazıp taşı, hergün daha fazla mal ve mülke malik olursun.


12.havvası budurki
Eğer düşmana yılanları ve akrep leri musallat edip helak etmek istersen. 3 gün riyazetli oruç tutup her gün 3 defa bu yasini şerifi duası ile beraber oku. 3 gün sonra bir yılan kabuğu (yılanın soyduğu derisi) alıp üzerine 7 defa bu mubarek surei yasini duas ile beraber okuyup üfür, sonra yılan kabuğunu alıp zeytinyağına bulayıp ‘falan oğlu falanın üstüne 1000 tane yılan ve 1000 tane akrep yolladım, gidip öldürün dersin’ fil hal düşmanın üzerine yılanlar ve akrepler hücum edip saldırıp öldürürler.


13.havvası budurki
Kendine vird edinip her gün 3 kere okusan sabah namazından sonra 1 kere öğle namazından sonra 1 kere yatsı namazından sonra 1 kere okusan, çok azim faideler hâsıl olur. Hakkı ile tahareti kâmil üzere okumaya devam etsen 3 ler sınıfına ismini yazarlar.
14.havvası budurki
Eğer dilersen cümle yılanları ve çıyanları akrepleri kendine musahhar edersin. Nereye gitsen seninle beraber gelirler. 3 gün riyazetle oruç tut. 3 gün tamam olunca Bir yılanı tutup ödünü al, sonra üzerine yasini şerifi duası ile beraber 1 kere oku, sonra yılanın ödüne zağferan ve gül suyu katıp iyice ezip hâsıl olan suyu alıp, o su ile yasini şerifi bir kâğıda yaz. Her nereye gitsen yılanlar ve çıyanlar musahhar olup itaat ederler. Eğer yılanları çıyanları akrepleri bir yere toplamayı dilersen, hemen bir defa yasini şerifi duası ile beraber okuyup, yasini şerifin ve içindeki esmai ilahilerin hürmetine ey yılanlar ey akrepler ey çıyanlar benim yanımda toplanın dersin, Biemrillahi teala ne kadar yılan çıyan akrep varsa hepsi yanında toplanırlar, öyleki uçsuz bucaksız mahşer yeri gibi olur. Bundan sonrada bir şehre varsan o şehirde bir insanoğlu kalmayıp hepsi kaçar gider. Dilersen hepsini bir memleket üzerine yollayıp o memleketi harap ve perişan edersin. Ne emir versen fil hal yerine getirirler.


15.havvası budurki
Eğer dilersen kimse sana düşmanlık edemez. Çarşamba günü yazıp taşı. Biemrillah kimse düşmanlık edemez. Halk içinde heybetli olursun. Şartı budurki daima abdestli olacaksın.


16.havvası budurki
Eğer dilersen ilmi simya ilmi vefk ilmi kimya ve daha nice ilimleri hakk teala senin kalbine ilahi kudret ile nakşeder öğretir. Şöyleki yasini şerifi duası ile beraber, temiz kullanılmamış bir tabağa zağferan kilab misk ile yazıp ondan sonra üzerine gül suyu döküp yazıyı boz. Hâsıl olan suyu alıp bir şişede muhafaza et. 40 gün sabah aç karnına bir miktar iç. Dünyada herne ilim varsa hepsi hakk tealanın emri ile kalbine bir bir nakş olur. İlham ile hepsini öğrenirsin.


17.havvası budurki
Eğer dilersen hafızan çok kuvvetli olup duyduğunu asla unutmazsın. Yasini şerifi duası ile beraber misk zağferan ile yazıp taşısan. Asla duyduğunu okuduğunu unutmazsın.18.havvası budurki
Eğer bir malın kaybolsa, 3 gün riyazetli oruç tutup hergün niyet edip 3 kere okusan, herneki kayboldu ise ervah bulup geri getirir. Ve eğer bir yerde padişah dahi olsan, padişahlık elinden alınsa, yasini şerif hürmetine ol nimet sana geri verilir.


19.havvası budurki
Eğer dilersen bir evde kimse kalmayıp hepsi kaçar gider. 3 gün oruç tutup hergün 3 kere oku, 3 gün tamam olunca bir kâğıda yasini şerifi duası ile beraber yazıp düşman evinin duvarına göm. Kimse kalmayıp hepsi kaçıp giderler.


20.havvası budurki
Eğer dilersen bir kişiyi kendine muhkem âşık edersin. 3 gün riyazetli oruç tutup hergün 3 kere oku. 3 gün tamam oluca bir keten iplik alıp üzerine 3 kere okuyup ateşte yak. Külünü alıp yemeğe katıp matluba yedir. Fil hal âşık


21.havvası budurki
Bir kâğıda misk zağferan ve kâfur ile yazıp taşısan, cümle nas senin heybetinden edebinden utanırlar. Herkese sevgili olursun.


22.havvası budurki
Taharet ile hergün 3 kere okusan, cümle nas ve cümle mahlûkat emrine itaat ederler.

Ey azizi bu yasini şerifin şerhi daha çoktur. Amma biz bu kadarla ihtisar ettik. Hâsılı kelam hergün 3 kere okumak kibriti ahmerdir.
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
376
selamun kavlen mir rabbir rahim:

Bu Ayeti kerimeyi okumaya başlamadan önce Yâsîn'i baştan başlayıp, bu Ayete geldiğinde 818 defa okur ve sureyi okumaya devam ederek bitirirse, beklenen faydayı hızlandırmış olur.
- Bu Ayeti kerimeyi felçli ve hasta olan veya ruhani hastalığa mübtela olan bir kimse için, bir bardak suya 818 defa okuyup nefes edildikten sonra bu su hastaya içirilirse, buna yedi gün veya daha fazla devam edilirse Allah ın izniyle şifa bulur.
-Her türlü dilek için: Yâsîn sûresini oku ve ''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm'' Ayeti kerimesine geldiğin zaman 818 defa tekrar edip, 18 de bir (1) ve her 100 defanın sonunda bir defa şu duayı:
Allâhümme yâ semîal münâcâti ve yâ mücîbed da'vâti ve yâ kâdiyel hâcâti ve yâ nûrül ardı ves semâvâti eselüke en tücîbe da'vetî ve takdî hâcetî fe innekeentes samedil vâhidil ehadi lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehü küfüven ehad. Ve en
tüsallî alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ muhammedin halkıkeve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn.
- Rızkı dar ve kârıda az olup sıkıntı içerisinde bulunan bir kimse Cuma gecesi sabaha doğru kalkıp güzelce bir abdest alıp,
iki rekat hacet namazı kıldıktan sonra kıbleye karşı iki diz üzerine
otursun. Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini
okuyup, Yâsîn sûresini okumaya başlasın. ''Selâmün kavlen mir rabbir rahîm'' Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yâsîn'i bitirdikten sonra şu duayı okusun
-Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.
Bu tertip üzere Yâsîn sûresini iki kez daha okuyup tamamladıktan
sonra 3 defa salavati şerife getirirse, Allah c.c. ın izniyle sıkıntıdan kurtulur. Rızkı bollaşır ve kârıda çoğalır.
 

Satelcom

Forum Efsanesi
Site Onur Üyesi
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
28 Nis 2018
Mesajlar
376
Cvp: Azaimi (En üstün ) Yasin Suresi:
SÛRE-İ YÂSÎN’DEN SONRA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN BİR DUÂ

Ey vücûdu ile mevcûd, âsârı ile meşhûd olan; Varlığının ezelde bidâyeti, ebedde nihâyeti bulunmayan ulu Allâh!...

Yâ Rab, yalnız Sana kulluk ediyor, sâdece Senden yardım diliyoruz. Dergâhına el açan bu kullarını, îmân ve Kur'ân'dan ayırma Yâ Rabbi!

Sayısız nimetler içinde bulunuyor, Seni, gönlümüze koyduğun îmân nûruyla tanıyoruz. Bizi, bu nûrdan mahrum bırakma Yâ Rabbi!

Sayılı nefeslerin biteceğini, ömür kandilinin söneceğini biliyor; şu âleme, inanmış olarak geldik, aynı îmânla huzûruna dönmek istiyoruz. Kabul eyle Yâ Rabbi!

“Dîvânıma açılan elleri boş çevirmem” buyuruyor, “dünya dolusu günahla gelseniz, bağışlanmak için bana niyâz etseniz, sizi bağışlarım” diye ilân ediyorsun yâ Rab! Cân ü gönülden bağışlanmak, rahmetinden payımızı almak istiyoruz. Bu lütfu bizden esirgeme Yâ Rabbi!

Zâtına lâyık ameller yapamadık. Kulluğumuzda sayısız kusurlar işledik. Rahmete açılan kapının, bu kapı olduğunu öğrendik. Huzûruna bu sebeple niyâza geldik. Bu kapıdan bizi boş döndürme Yâ Rabbi!

Af kapısının, tevbe edenlere açık olduğunu ilân ediyor, “muhtaç olan kullarım, dergâhımdan kovulmaz" buyuruyorsun, eli boş geldiğimizi görüyor, muhtaç olduğumuzu biliyorsun Yâ Rab! Ellerimizi semâya uzatmıyor, sarây-ı lâ mekânına açıyoruz. Şu makamda, Sen'den af bekliyoruz. Reddetme Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! "Şâyet kitâbıma kulak vermez, habîbimi dinlemezseniz, kısas yaparım. Yavrularınızla sizden intikam alırım. Sonra ah eder de inim inim inlersiniz. Ne yaptım da başıma bu haller geldi dersiniz. Zâlimleşerek sizi hiç dinlemeyen öz be öz çocuklarınıza "böyle hayırsız çıkacağını bilsem acaba sana hiç bakar mıydım? Hakaret yağan şu ağzına meme tutar mıydım? " diyerek feryat edersiniz. Sonra ıslâhı için çok duâ edersiniz. Lâkin, Mevlâ'dan hüsn-i kabul görmezsiniz. " buyuruyorsun. Bize bu kısas yapılıyor. Evlâtlarımız kimseyi dinlemiyor. Bizi terk edip çekip gidiyor. Bir bardak suya bile onlara sözümüz geçmiyor.

Yâ Rab! Gerçekten emirlerine kulak vermedik. Sonunda bu ağır cezâya mahkûm edildik. Lâkin bu cezânın şu anda bitmesini, yavrularımızın doğru yola gitmesini niyâz ediyoruz. Bu arzumuzu kabul eyle Yâ Rabbi!

Senden başka gâyesi olmayan, gece gündüz secde-i Rahmân'dan ayrılmayan, yaptığı suçlar için cân ü gönülden ağlayan bu kullarını affet de öyle gönder Yâ Rabbi!

Okuduğumuz sûre-i şeriflerden, çektiğimiz kelîme-i tevhîd ve tesbîhlerden hâsıl olan ma’nâyı, Mevlâmızın dâvetine uyarak erişilmez makamlara yücelen, Gâb-e Gavseyn'de Cemâl-i İlâhî'yi gören, ümmetine büyük müjdelerle dönen azîz nebînin tertemiz pâk rûhuna arz ediyor, kendisinden şefâat talep ediyoruz. Kabul eyle Yâ Rabbi!

Âdem aleyhisselâm ile başlayan, onunla habîbin arasında kalan cümle peygamberân-ı izâmı da haberdâr eyle Yâ Rabbi!

Habîbinin hanımlarıyla, çocuklarının; O’nun asrında yaşayıp da O’ndan feyz alanların cümlesine, duâlarımızı duyur Yâ Rabbi!

Bu âleme mü'min getirdin, dîvânına kâfir olarak döndürme Yâ Rabbi!

Defter-i a’mâlimizde bulunan ibâdet varlığımızı, öz elinle yaktığın îmân çerâğımızı şeytan aleyhil-lâ'ne’ye söndürtme Yâ Rabbi!

Özellikle, okuyanların ölmüşlerini rahmet deryâlarına daldır Yâ Rabbi!

Ana babalarının kabirlerini ziyaretgâh-ı Rahmet-i Rahmân eyle Yâ Rabbi!

Cümlesini Kevser Irmağı’nda yıkanan "Gir cennetime ey kulum..." hitâbına muhâtap olan kullarından eyle Yâ Rabbi!

Onları kabir âleminin azâbından, mahşer meydanında gazâbından, Cehennemden ve içindekilerden ebediyyen muhâfaza eyle Yâ Rabbi!

Şu anda burada bulunan ve bu duâ ve niyaza âmîn diyen cemâati/kullarını sırat üzerinde, selâmete erenlerden, habîbinle birlikte, Cemâl Cenneti’ne girenlerden ve ebediyyen O’na komşu olanlardan eyle Yâ Rabbi!

Bunların da ana ve babalarını, âhiret âleminde bulunan yakınlarını bu ziyâfet-i Kur'âniyye’den hissedâr eyle Yâ Rabbi!

Kıyâmet denen gün tecellî edince, binbir ayak bir pabuca girmiş, Âlem-i Nâr bütün heybetiyle karşımıza dikilmiş, "İnnehâ termîy bi şerârin kel-gasr" (“Gerçekten o, köşke benzer kıvılcımlar saçar.” Mürselât, 32) âyet-i celîlesinin hükmü yerine gelmiş, yani Cehennem, apartmanlar misâli ateş gülleleriyle günahkârlar üzerine hücûma geçmiş, azgınlaşan âlem-i nâr "Ve tegûlü hel min meziyd" (“O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O ise: "Daha yok mu?" der.” Gaaf, 30) âyet-i celîlesinin hükmü diyerek haykırıyor. "Alevimde yanacak başka günahkâr yok mu? " diye feryâd ediyor.

Ağustos ayında hararetinden kaçtığımız "aman, nasıl da yakıyor" diyerek sığınacak bir gölgelik aradığımız, güneş bütün şiddetiyle üzerimize yaklaşmış, vücudumuzu tava içindeki yağ gibi eritmeye başlamış, bedendeki etler eriyerek ayak uçlarımızda toplanmış, işte o zaman, "Vemtâzül-yevme eyyühel-mücrimûn" (Ey günahkârlar! Bugün şöyle ayrılın! Yâsîn, 59) âyetinin sadâsı ortalığa yayılmış, "ey dünyada benim isteklerime uymayanlar, Habîbimin getirdiklerine inanmayanlar..! İşte böyle olanlar bugün onun civârından ayrılsın. Çevresinde sâdece bana inananlar kalsın!" Hitâb-ı ilâhîsi kulakları çınlatmış. Yâ Rab!

O anda cümlemizi, "Yâ eyyetühen-nefsü’l-mutme’inneh" (Ey sükûna kavuşmuş benlik! Fecr, 27) âyetindeki ilâhî fermâna muhâtap olan Habîbinle birlikte Cennet-i A’lâyı bulan kullarından eyle Yâ Rabbi!

Gözlerimiz perdelendiği, şu güzel dünya görünmez hâle geldiği zaman gözlerimiz Cennet-i A’lâ, Cemâl-i Muhammed Mustafâ'ya nâzır ve hayran, sağımızda Hazret-i Kur'ân, göğsümüzde sağlam ve kâmil îmân, fikrimizde havf-ı Yezdân, dilimiz Kelîme-i Tevhîd'i bitirdiği an bunun nihâyetinde “sonsuz rahmetine ermiş olarak” çene kapamayı, bu güzel cümle ile huzûra varmayı cümlemize nasîb ü müyesser eyle Yâ Rabbi!

Yaptıkları amellerle baş başa olanları, kabirlerinde nâm u nişânı kalmayanları, yavruları ve yakınları tarafından unutulmuş olanları da duâlarımız sebebiyle rahmetinle yıkanan, günahlarından tümüyle kurtulan ve arınan kullarından eyle Yâ Rabbi!

Dertlerine devâ bekleyenlere, hastahâne köşelerinde inleyenlere, Şâfî isminden “tam bir şifâlıkla” âcil şifâlar ihsân eyle Yâ Rabbi!

Gönüllerimizden (Senin râzı olmadığın her türlü) ihtirasları at, bizi “en büyük sevginle” ebediyyen sevdiklerinin arasına kat Yâ Rabbi!

Oturduğumuz yerlerden kalkmadan, şu topluluk buradan dağılmadan dilek ve duâlarımızı kabul eyle Yâ Rabbi!

Bizi îmân, takvâ ve ihlâsta zirveye ulaştır. Hac ve bütün kulluk görevlerimizi hayırlısıyla yaptır Yâ Rabbi!

Namazdan niyâzdan uzak kalan, fenâlık yapmaktan zevk alan kullarını da ıslâh eyle Yâ Rabbi!

Yavrularını (ya da anne-babalarını) terk ederek kaçanları, yuvalarından ayrı yaşayanları lütfunla geri döndür Yâ Rabbi!

Bizi dâima Sırât-ı Müstegıym’in sadâkat caddesinde koştur. Cümlemizi bağışla da gönüllerimizi coştur Yâ Rabbi!

Sultânu’l-Enbiyâ Hz. Muhammed Mustafâ (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimiz’in ve tertemiz, pâk, yüce Ehl-i Beyti’nin, sâdık ve şerefli ashâbının, onlara tâbî olan cümle Allah dostlarının mübârek ve mukaddes itikat ve yollarından, himmet ve şefâatlerinden, sevgi ve üstün ahlâklarından, sohbet ve cemâllerinden iki cihânda da aslâ ayırma Yâ Rabbi!

Okuduğumuz Yâsîn-i Şerîf’in kabul olması, duâlarımızın ana-babalarımıza duyurulması, milletimizin birlik-dirlik ve beraberlikten ayrılmaması, ordumuzun dâim muzaffer olması, devletimizin kıyâmete kadar bekâsı, son nefeste îmân ve Kur’ân ile Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz rahmetine ve ebedî rızasına kavuşulması ve ALLÂH rızâsı için el-Fâtiha ma'as-salevât!
sig_seperator.png

Allâh'ım! Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı-babamı ve bütün mü'minleri (herkesin sorguya çekileceği) hesap gününde bağışla. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi!
 

MURATZEKİ

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
31 Eki 2019
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
Cvp: Azaimi (En üstün ) Yasin Suresi:
SÛRE-İ YÂSÎN’DEN SONRA OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN BİR DUÂ

Ey vücûdu ile mevcûd, âsârı ile meşhûd olan; Varlığının ezelde bidâyeti, ebedde nihâyeti bulunmayan ulu Allâh!...

Yâ Rab, yalnız Sana kulluk ediyor, sâdece Senden yardım diliyoruz. Dergâhına el açan bu kullarını, îmân ve Kur'ân'dan ayırma Yâ Rabbi!

Sayısız nimetler içinde bulunuyor, Seni, gönlümüze koyduğun îmân nûruyla tanıyoruz. Bizi, bu nûrdan mahrum bırakma Yâ Rabbi!

Sayılı nefeslerin biteceğini, ömür kandilinin söneceğini biliyor; şu âleme, inanmış olarak geldik, aynı îmânla huzûruna dönmek istiyoruz. Kabul eyle Yâ Rabbi!

“Dîvânıma açılan elleri boş çevirmem” buyuruyor, “dünya dolusu günahla gelseniz, bağışlanmak için bana niyâz etseniz, sizi bağışlarım” diye ilân ediyorsun yâ Rab! Cân ü gönülden bağışlanmak, rahmetinden payımızı almak istiyoruz. Bu lütfu bizden esirgeme Yâ Rabbi!

Zâtına lâyık ameller yapamadık. Kulluğumuzda sayısız kusurlar işledik. Rahmete açılan kapının, bu kapı olduğunu öğrendik. Huzûruna bu sebeple niyâza geldik. Bu kapıdan bizi boş döndürme Yâ Rabbi!

Af kapısının, tevbe edenlere açık olduğunu ilân ediyor, “muhtaç olan kullarım, dergâhımdan kovulmaz" buyuruyorsun, eli boş geldiğimizi görüyor, muhtaç olduğumuzu biliyorsun Yâ Rab! Ellerimizi semâya uzatmıyor, sarây-ı lâ mekânına açıyoruz. Şu makamda, Sen'den af bekliyoruz. Reddetme Yâ Rabbi!

Yâ Rabbi! "Şâyet kitâbıma kulak vermez, habîbimi dinlemezseniz, kısas yaparım. Yavrularınızla sizden intikam alırım. Sonra ah eder de inim inim inlersiniz. Ne yaptım da başıma bu haller geldi dersiniz. Zâlimleşerek sizi hiç dinlemeyen öz be öz çocuklarınıza "böyle hayırsız çıkacağını bilsem acaba sana hiç bakar mıydım? Hakaret yağan şu ağzına meme tutar mıydım? " diyerek feryat edersiniz. Sonra ıslâhı için çok duâ edersiniz. Lâkin, Mevlâ'dan hüsn-i kabul görmezsiniz. " buyuruyorsun. Bize bu kısas yapılıyor. Evlâtlarımız kimseyi dinlemiyor. Bizi terk edip çekip gidiyor. Bir bardak suya bile onlara sözümüz geçmiyor.

Yâ Rab! Gerçekten emirlerine kulak vermedik. Sonunda bu ağır cezâya mahkûm edildik. Lâkin bu cezânın şu anda bitmesini, yavrularımızın doğru yola gitmesini niyâz ediyoruz. Bu arzumuzu kabul eyle Yâ Rabbi!

Senden başka gâyesi olmayan, gece gündüz secde-i Rahmân'dan ayrılmayan, yaptığı suçlar için cân ü gönülden ağlayan bu kullarını affet de öyle gönder Yâ Rabbi!

Okuduğumuz sûre-i şeriflerden, çektiğimiz kelîme-i tevhîd ve tesbîhlerden hâsıl olan ma’nâyı, Mevlâmızın dâvetine uyarak erişilmez makamlara yücelen, Gâb-e Gavseyn'de Cemâl-i İlâhî'yi gören, ümmetine büyük müjdelerle dönen azîz nebînin tertemiz pâk rûhuna arz ediyor, kendisinden şefâat talep ediyoruz. Kabul eyle Yâ Rabbi!

Âdem aleyhisselâm ile başlayan, onunla habîbin arasında kalan cümle peygamberân-ı izâmı da haberdâr eyle Yâ Rabbi!

Habîbinin hanımlarıyla, çocuklarının; O’nun asrında yaşayıp da O’ndan feyz alanların cümlesine, duâlarımızı duyur Yâ Rabbi!

Bu âleme mü'min getirdin, dîvânına kâfir olarak döndürme Yâ Rabbi!

Defter-i a’mâlimizde bulunan ibâdet varlığımızı, öz elinle yaktığın îmân çerâğımızı şeytan aleyhil-lâ'ne’ye söndürtme Yâ Rabbi!

Özellikle, okuyanların ölmüşlerini rahmet deryâlarına daldır Yâ Rabbi!

Ana babalarının kabirlerini ziyaretgâh-ı Rahmet-i Rahmân eyle Yâ Rabbi!

Cümlesini Kevser Irmağı’nda yıkanan "Gir cennetime ey kulum..." hitâbına muhâtap olan kullarından eyle Yâ Rabbi!

Onları kabir âleminin azâbından, mahşer meydanında gazâbından, Cehennemden ve içindekilerden ebediyyen muhâfaza eyle Yâ Rabbi!

Şu anda burada bulunan ve bu duâ ve niyaza âmîn diyen cemâati/kullarını sırat üzerinde, selâmete erenlerden, habîbinle birlikte, Cemâl Cenneti’ne girenlerden ve ebediyyen O’na komşu olanlardan eyle Yâ Rabbi!

Bunların da ana ve babalarını, âhiret âleminde bulunan yakınlarını bu ziyâfet-i Kur'âniyye’den hissedâr eyle Yâ Rabbi!

Kıyâmet denen gün tecellî edince, binbir ayak bir pabuca girmiş, Âlem-i Nâr bütün heybetiyle karşımıza dikilmiş, "İnnehâ termîy bi şerârin kel-gasr" (“Gerçekten o, köşke benzer kıvılcımlar saçar.” Mürselât, 32) âyet-i celîlesinin hükmü yerine gelmiş, yani Cehennem, apartmanlar misâli ateş gülleleriyle günahkârlar üzerine hücûma geçmiş, azgınlaşan âlem-i nâr "Ve tegûlü hel min meziyd" (“O gün cehenneme: "Doldun mu?" deriz. O ise: "Daha yok mu?" der.” Gaaf, 30) âyet-i celîlesinin hükmü diyerek haykırıyor. "Alevimde yanacak başka günahkâr yok mu? " diye feryâd ediyor.

Ağustos ayında hararetinden kaçtığımız "aman, nasıl da yakıyor" diyerek sığınacak bir gölgelik aradığımız, güneş bütün şiddetiyle üzerimize yaklaşmış, vücudumuzu tava içindeki yağ gibi eritmeye başlamış, bedendeki etler eriyerek ayak uçlarımızda toplanmış, işte o zaman, "Vemtâzül-yevme eyyühel-mücrimûn" (Ey günahkârlar! Bugün şöyle ayrılın! Yâsîn, 59) âyetinin sadâsı ortalığa yayılmış, "ey dünyada benim isteklerime uymayanlar, Habîbimin getirdiklerine inanmayanlar..! İşte böyle olanlar bugün onun civârından ayrılsın. Çevresinde sâdece bana inananlar kalsın!" Hitâb-ı ilâhîsi kulakları çınlatmış. Yâ Rab!

O anda cümlemizi, "Yâ eyyetühen-nefsü’l-mutme’inneh" (Ey sükûna kavuşmuş benlik! Fecr, 27) âyetindeki ilâhî fermâna muhâtap olan Habîbinle birlikte Cennet-i A’lâyı bulan kullarından eyle Yâ Rabbi!

Gözlerimiz perdelendiği, şu güzel dünya görünmez hâle geldiği zaman gözlerimiz Cennet-i A’lâ, Cemâl-i Muhammed Mustafâ'ya nâzır ve hayran, sağımızda Hazret-i Kur'ân, göğsümüzde sağlam ve kâmil îmân, fikrimizde havf-ı Yezdân, dilimiz Kelîme-i Tevhîd'i bitirdiği an bunun nihâyetinde “sonsuz rahmetine ermiş olarak” çene kapamayı, bu güzel cümle ile huzûra varmayı cümlemize nasîb ü müyesser eyle Yâ Rabbi!

Yaptıkları amellerle baş başa olanları, kabirlerinde nâm u nişânı kalmayanları, yavruları ve yakınları tarafından unutulmuş olanları da duâlarımız sebebiyle rahmetinle yıkanan, günahlarından tümüyle kurtulan ve arınan kullarından eyle Yâ Rabbi!

Dertlerine devâ bekleyenlere, hastahâne köşelerinde inleyenlere, Şâfî isminden “tam bir şifâlıkla” âcil şifâlar ihsân eyle Yâ Rabbi!

Gönüllerimizden (Senin râzı olmadığın her türlü) ihtirasları at, bizi “en büyük sevginle” ebediyyen sevdiklerinin arasına kat Yâ Rabbi!

Oturduğumuz yerlerden kalkmadan, şu topluluk buradan dağılmadan dilek ve duâlarımızı kabul eyle Yâ Rabbi!

Bizi îmân, takvâ ve ihlâsta zirveye ulaştır. Hac ve bütün kulluk görevlerimizi hayırlısıyla yaptır Yâ Rabbi!

Namazdan niyâzdan uzak kalan, fenâlık yapmaktan zevk alan kullarını da ıslâh eyle Yâ Rabbi!

Yavrularını (ya da anne-babalarını) terk ederek kaçanları, yuvalarından ayrı yaşayanları lütfunla geri döndür Yâ Rabbi!

Bizi dâima Sırât-ı Müstegıym’in sadâkat caddesinde koştur. Cümlemizi bağışla da gönüllerimizi coştur Yâ Rabbi!

Sultânu’l-Enbiyâ Hz. Muhammed Mustafâ (sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem) Efendimiz’in ve tertemiz, pâk, yüce Ehl-i Beyti’nin, sâdık ve şerefli ashâbının, onlara tâbî olan cümle Allah dostlarının mübârek ve mukaddes itikat ve yollarından, himmet ve şefâatlerinden, sevgi ve üstün ahlâklarından, sohbet ve cemâllerinden iki cihânda da aslâ ayırma Yâ Rabbi!

Okuduğumuz Yâsîn-i Şerîf’in kabul olması, duâlarımızın ana-babalarımıza duyurulması, milletimizin birlik-dirlik ve beraberlikten ayrılmaması, ordumuzun dâim muzaffer olması, devletimizin kıyâmete kadar bekâsı, son nefeste îmân ve Kur’ân ile Cenâb-ı Hakk’ın sonsuz rahmetine ve ebedî rızasına kavuşulması ve ALLÂH rızâsı için el-Fâtiha ma'as-salevât!
sig_seperator.png

Allâh'ım! Rabbimiz! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver, âhirette de iyilik, güzellik ver. Bizi ateş azâbından koru. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi!

Ey bizim Rabbimiz! Beni, anamı-babamı ve bütün mü'minleri (herkesin sorguya çekileceği) hesap gününde bağışla. Rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi!
 

MURATZEKİ

T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
31 Eki 2019
Mesajlar
4
Konum
İstanbul
Selamınaleyküm, ben bunu kurt derisi yapmayı planlıyorum üstadım.ancak yasin i şerif ve dua sı ile birlikte der.ben o duayı bilmiyorum, talep ediyorum.gerçi sitede yeniyim.kutalları tam olarak bilmiyorum, mihmandarlık ederseniz sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • IMG_20191031_161522.png
    IMG_20191031_161522.png
    105.8 KB · Görüntüleme: 14

ishak41

SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
12 Ara 2018
Mesajlar
113
Konum
Kocaeli

Konunun yazarı rahmeti rahman'a kavuştu makamı firdes olsun inşeallah. Geç kaldık yani inş. aramızda eğittiği el verdiği vardır.
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.