Önemli Erbaini İdrisiyye 6. İsim ve Havasları

Hukar-07

Abukan
Site Modaretorü
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
439
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
Erbaini İdrisiyye 6. İsim havasları
Bu İşlemin Zamanı
Konu içinde geçen zamanlar
Bu İşlemin Tütsüleri
Konu içinde tütsüler varsa onlar
Bu İşlemi Tecrübe Eden
Yok
Bu İşlemin Kaynağı
Cübbeli Ahmed Hoca - Erbaini İdrisiyye Risalesi
يَا قَيُّومُ فَلَا يَفُوتُ شَيْئٌ مِنْ عِلْمِهِ وَ لَا يَؤُودُهُ، يَا قَيُّومُ

"Yâ Kayyûmü felâ yefûtü şey'ün min 'ılmihî ve lâ yeûdühû, yâ Kayyûm!"

"Ey her şeyi ayakta tutan, ilminden hiçbir şey kaybolmayan ve hiçbir şey Kendisine zor gelmeyen! Yâ Kayyûm!"

BU İSM-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI

1. Bu ism-i şerifin hususiyeti kalbin sebatı ve huzurudur. Bunun bir müddeti ve süresi yoktur. Her gün ve gece kırk bir (41) kere okunur, sabah ve yatsı namazından sonra vird usülü okunsa daha güzel ve daha tesirli olur.

2. Bir kimse ağır tabiatlı ve kıt zekalı olup okuduğunu ezberleyemese bu ism-i şerifi her gün sabah namazının sünnetiyle farzı arasında (bir rivayet farz namazdan sonra) yirmi yedi (27) kere, diğer bir rivayet sabah namazından sonra yüz (100) kere okumaya son derece gayret etmelidir.

İşte böyle yapan kişinin kalbini Allâh-u Te'âlâ safi ve parlak ayna gibi türlü türlü ilimlerle nurlandırır, artık o kişi işittiği her işareti ve ibareyi kavrar, ezberlediğini unutmaz, hatta insanlara öğretmeye de başlar.

İsm-i Azam dualarından nasip alır ve biiznillâh-i Te'âlâ kimsenin bilemeyeceği ilim ve marifet kapıları kendisine açılır.

3. Bu ism-i şerifi çokça zikre devam eden kişinin şanını Allâh-u Te'âlâ kullar arasında sa'id kılar, artık o kişi, sözü dinlenen ve emrine itaat olunan biri olur.

4. Her kim bu ism-i şerifi yedi tane Arabistan kirazı yaprağı üzerine üçer kere yazar da o yaprakları suya atıp kaynatır ve sonra da o suyla yıkanırsa, bu kişi eğer büyülüyse sihiri batıl olur, eşinden bağlıysa düğümü çözülür, hastaysa afiyet bulur. Tabi ki bütün bunlar ancak Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle hasıl olur.

5. Bir insanın bir eşyası çalınsa veya kaybolsa, sahibi de onun nerede olduğunu bilemese bu ism-i şerifi güneşin koç burcunda olduğu bir ayda cumayı cumartesiye bağlayan, diğer bir rivayet pazarı pazartesiye bağlayan bir gece yüz yirmi (120) kere okuyup uyursa, Allâh-u Te'âlâ'nın keremiyle o eşyanın hangi şehirde ve hangi mekanda olduğunu görür.

Ayrıca hırsızı tanır yahut hırsız gelip kendisi o eşyayı çaldığını ikrar eder ve yerini ihbar eder.

Bu tertibi evine-barkına hırsız girmemesi niyetiyle yaparsa, hırsız onun niyet ettiği yere girmeye cesaret edemez.

Bu zikir (öğrenilmek istenilen) başka bir şey niyetiyle de yapılsa aynı bu şekilde tesir eder.

Buna göre güneş koç burcundayken pazartesi gecesi bu ism-i şerifi kıraat eden hangi muradını kastetse biiznillâh-i Te'âlâ haceti görülür.

6. Bu ism-i şerifin yazılı bulunduğu hiçbir eve hırsız giremez, girerse tüm uzuvları bağlanır, ne yürümeye ne de bir şey almaya güç yetiremez. Bu nedenle uyumadan evvel bu ism-i şerif okunulmalıdır. Bunu okuyup uyuyan kimse hırsızlardan emin olur. Ayrıca korunması istenen evin ve eşyanın üstüne bu ism-i şerifi okuyup etrafına üftemelidir.

7. Sadık ve kafi bir itikad ve mürşid-i kamil izniyle dört sene her gün bu ism-i şerifi yirmi bir bin (21.000) kere okuyan kişiye hasıl olacak dua semereleri sayılmakla sınırlanamaz.

8. Her kim bu ism-i şerifi kırk gün boyunca yirmi yedi (27) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ onun kalbini nurlandırır ve iç alemini paklaştırır.

9. Bu ism-i şerifi kıraata devam eden kimsenin kalbine bütün hayır kapıları açılır, gaybi manalar saçılır ve bu kişi insanların gizledikleri niyetlere vakıf olur.

10. Bu mübarek ism-i şerif kemali olduğu için buna ancak ekmel-i rical (en kamil insanlar) devam edebilir.

Ama kişinin dininde ve ahlakında bir noksanlık var iken bu ism-i şerife devam ederse, Allâh-u Te'âlâ onu her bakımdan kemale erdirir ve Allâh-u Te'âlâ kendisini sözü reddedilmeyen dostlarına ilhak eder.

11. Bu ism-i şerif Yûsuf (Aleyhisselâm)a inzal buyrulduğu için, bu ism-i şerifi okuyup bereketlerine nail olmak ismi Yûsuf olanlara muvafık düşmektedir.

Yûsuf (Aleyhisselâm) bu ism-i şerifin bereketiyle kabul ve muhabbete nail olmuş ve bu sayede Mısır Azizi kılınmıştır.

İşte burada gizli bir sır ifşa olunmuştur. Siz de bunu na ehil olanlardan (bu işin ehli olmayanlardan) koruyun. Zira sırlar ancak kendilerini koruyanları korurlar. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:112; Ayasofya, no:3358, verak:142, Yazma Bağışlar, no:2773, verak:3; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:11; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:212-214; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:11-12; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
 

Günay Hoca

كُنْ فَيَكُونُ
Yönetici
Site Sahibi
Danışman Hoca
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Katılım
13 May 2018
Mesajlar
637
Konum
Akhisar
Ben 27 defa hergün aynı yerde ve aynı saatte 41 gün okumuş tum 6 hisini gelişme için
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.