Önemli Erbaini İdrisiyye 4. İsim ve Havasları

Hukar-07

Abukan
T.C Onaylı
SMS Onaylı
Normal Üye
Katılım
21 May 2018
Mesajlar
426
Bu İşlem Ne İçin Yapılır
Erbaini İdrisiyye 4. İsim havassı
Bu İşlemin Zamanı
Uygulama içinde bahsedilen zamanlar
Bu İşlemin Tütsüleri
Konu içinde tütsüler varsa onlar
Bu İşlemi Tecrübe Eden
Yok
Bu İşlemin Kaynağı
Cübbeli Ahmed Hoca - Erbaini İdrisiyye Risalesi
يَا رَحْمَانَ كُلِّ شَيْئٍ وَ رَاحِمَهُ، يَا رَحْمَانُ

"Yâ Rahmâne külli şey'in ve râhimehû, yâ Rahmân!"

"Ey her şeye çok merhamet eden ve son derece acıyan! Yâ Rahmân!"

BU İSM-İ ŞERÎFİN BAZI HAVÂSSI

1. Bu ism-i şerif cemalidir, çünkü rahmet kalpte bulunup lütuf ve ihsanı iktiza eden bir hassasiyet demektir.

Bu mananın Allâh-u Te'âlâ hakkında düşünülmesi muhalse de O'nun hakkında "Acımanın neticesi olan iyilikte bulunma" manası kastedilir.

Bu ism-i şerif ve bir önce geçen üçüncü:

يَا اَللهُ الْمَحْمُودُ فِي كُلِّ فِعَالِهِ، يَا اَللهُ

ism-i şerifi zikir olarak, ismi Abdurrahman olan kimselere çok münasip düşer.

Ayrıca geçen üçüncü ism-i şerif ismi Abdullah olanlara zikir olarak çok münasiptir.

Meşayıh-i kiramdan böylece telakki edilmiştir.

Bu ve bir önceki ism-i şerifler Nûh (Aleyhisselâm)a indirilmiş, o da bunlar vesilesiyle kavmine karşı yardıma mazhar olmuştur. Gemi Cudi Dağı'na bu ism-i şeriflerle yerleşmiştir. Bundan daha fazlası açıklanamaz, zira (mahrem olmayan kişilere sırlar beyan edilemez) duvarların bile kulakları vardır, artık kavrayan kulaklar bu ism-i şerifleri kavramalıdır.

2. Ahlakı kötü olan bir kimse için bu ism-i şerif misk, safran ve gül suyundan oluşan bir mürekkeple beyaz bir ipek parçasına yazılıp o kişinin uyuduğu yastığın iç kısmına dikilirse, Allâh-u Te'âlâ o kişinin kötü ahlakını güzel ahlaka çevirir, o kimse halim selim biri olur ve nefsi rahata kavuşur.

3. Bu ism-i şerifi çok zikreden kişi Allâh-u Te'âlâ katında mertebe sahibi, insanlar nezdinde sıddık, melekler katında tevbesi makbul, cinler nezdinde de reis olur.

4. Bu ism-i şerifi demir bir iğneyle kurşun bir levhaya yazıp mamur bir evin içerisine (ayak basılmayacak bir yere) gömen kişinin o evinden Allâh-u Te'âlâ belaları uzak tutar.

5. Bu ism-i şerifi sarı bir ipek parçasına yazıp dükkanında ayak basılmayan bir yere gömen kişinin müşterisi bol olur ve o dükkan sahibi çok kar eder.

6. Sevdiği bir insanın kendisine yönelmesini isteyen kişi bu ism-i şerifi her gün iki bin iki yüz (2200) kere olmak üzere, yedi gün okumaya devam eder.

Yine böylece sevgi husulü için buğday veya arpa tanelerinden bin tane alıp, her biri üzerine bu ism-i şerifi bir (1) kere okur sonra yeni bir kazanı suyla doldurup, onu ateş üzerine koyar ve kısık ateşte su kaynayıncaya kadar bekler.

Su biraz kaynadığında o taneleri içine atar, taneler yumuşadığında onları kazandan çıkarıp, bir havuzun veya akan suyun içerisine bırakır.

İşte bunlar yapıldığında iki taraf arasında olabileceği kadar muhabbet hasıl olur.

7. Kibirli, kendini beğenmiş, insanlara eziyet eden ve kimsenin lafını dinlemeyen bir kişinin kötü ahlakının değişmesini isteyen kişi misk, zaferan (safran) ve gül suyu karışımından yapılan bir mürekkeple bu ism-i şerifi beyaz bir ipek üzerine yazar, o kişinin ismini de annesinin ismiyle birlikte yazar, sonra da o ipeği o kişinin sakin bulunduğu (oturduğu) temiz bir mahalde gömer ya da duvarının içerisine yerleştirebilir, fakat o yerin temiz, yazanın da abdestli olması şarttır, yoksa tehlikeli olur.

Anlatılan şartlara riayet edilerek bu muamele kendisi hakkında yapılan kişinin Allâh-u Te'âlâ bütün kötü hasletlerini güzel huylara tebdil eder (dönüştürür).

Artık o kişide tam bir haya ve merhamet (utanma ve acıma) hasıl olur, kimseye öfkeyle ve şiddetle bakmaya güç bulamaz.

8. Bu ism-i şerifin zikrine her gün ve gece (yirmi dört saat zarfında) on üç bin (13.000) kere olmak üzere otuz dokuz gün devam eden kişiye karşı bütün eşya lisanı haliyle konuşmaya başlar.

Allâh-u Te'âlâ bu kişiyi sırlara vakıf kılar, biiznillâhi Te'âlâ kendisinde ince idrak ve anlayış kabiliyeti hasıl olur.

Bu duayı yapan kişi birine kahır nazarıyla baksa o kişi helak olur, rahmet ve şefkat nazarıyla baksa o kişi muratlarına nail olur.

Kör, abraş, cüzzamlı ve felçli kimselere bakacak olsa onlar da kendisinin nazarıyla iyileşirler. Bu kişiye Îsâ (Aleyhisselâm)ın tasarrufları (mucizelerine benzer kerametler) nasip olur.

9. Bir kişinin kendisine iltifatını celbetmek isteyen kişi üç gün oruç tutup bu ism-i şerifi her gün beş yüz (500) kere okur.

Sonra dördüncü gün akan bir suya gidip, orada güzelce gusleder, sonra abdest şükür namazı kılar, daha sonra da muhabbetinin ziyadeleşmesini istediği kişinin iltifatı artsın diye iki rekat hacet namazı kılar ve bu iki rekatın her birinde Fâtiha'dan sonra üç kere İhlâs Suresi okur.

Selam verdikten sonra bu ism-i şerifi üç yüz yetmiş (370) kere okur.

İşte o zaman bikudratillâhi Te'âlâ muhip mahbuba, mahbub da muhibbe (seven sevilene, sevilen de sevene) dönüşür.

10. Bu ism-i şerifi çokça okuyan kişiden kalp kasaveti (katılığı) kaybolur.

Artık o, acınan ve kendisine itaat edilen bir kimse olur.

11. Bu ism-i şerifi bir cam üzerine yazıp ondan su içen kişiden sıtma hastalığı zail olur.

12. Cuma gününün ilk saatinde bu ism-i şerifi avucuna yazıp kendisine bir hal galip gelinceye kadar çokça zikreden kişiyi gören herkes sevmeye başlar.

13. Her kim üç gün oruç tutup, bu ism-i şerifi o günlerde beş yüz (500) kere okur, sonra kapısı kıbleye bakan bir hamama giderek orada gusül abdesti alırsa, çıkınca da bu ism-i şerifi sağ eline yazıp bu elini kapalı tutarak inatçı bir yakınının karşısında elini açarsa, hiç şüphesiz o kişi ona itaatkar olur. [Şihâbüddîn es-Sühreverdî, Şerhu'l-esmâi'l-erba'în, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, Ayasofya, no:3358, verak:142-143; Yazma Bağışlar, no:2773, verak:2-3; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:10; Allâme Şeyh Muhammed et-Tûnusî, er-Ravzatü's-sündüsiyye fi'l-esmâi'l-İdrisiyyeti's-Sühreverdiyye, sh:10-11; Muhammed ibnü Hatîriddîn, el-Cevâhiru'l-hams, sh:209-211; Fazlullâh Muhammed ibnü Eyyûb, Fetâve's-sûfiyye, verak:140]
 
KONUYU OKUYAN VEYA CEVAPLAYACAK OLANLARIN DİKKATİNE.!!!

Konu yada kaynaklarda mesaj yazma zorunluluğu yoktur.

Gereksiz,anlamsız mesajlar yazarak konuları kirletmemeye çalışalım.

DEĞERLİ ZİYARETÇİLERİMİZ Forumuzdan daha fazla faydalanmak için Lütfen ÜYE OLUN.

ÜYE OLMADAN FİKİR ALIŞ VERİŞİ YAPAMAZSINIZ.!

YENİ SİSTEMİMİZDE SMS ONAYI OLMAYAN ÜYELER FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNAMAYACAKLAR

Bir Konuşma Başlat
Selam! Whatsapp'ta sohbet etmek için aşağıdaki danışmanlarımızdan birini tıklayın
Danışmanlarımız genellikle birkaç dakika içinde yanıt verir.